ראשי חנ"י זומנו לחקירה בנושא מיכל האמוניה

עיריית חיפה זימנה את ראשי חברת נמלי ישראל הנחשדים באחריות לשימוש במיכל האמוניה שנבנה ללא היתר. יונה יהב: דורש כי חנ"י תפעל מיידית להשבתת פעילות המיכל. חנ"י בתגובה: השבתת המיכל הינה החלטה ברמה הלאומית ואין בסמכות חנ"י להשביתו


10:22 ,21.02.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

עיריית חיפה שלחה היום זימון לחקירה למנהלי חברת חנ"י וחברי הדירקטוריון שלה, בגין חשד לעבירות בנייה במיכל האמוניה.

 

ראש עיריית חיפה יונה יהב, דורש מחברת נמלי ישראל (חנ"י) לפעול מיידית להפסקת פעילות מיכל האמוניה המשמש את חיפה כימיקלים במפרץ חיפה. וזאת לאור העובדה כי המיכל מוצב על קרקע בבעלות חנ"י אשר משכירה אותה לחיפה כימיקלים ולפיכך היא בין האחראיות להפעלת המיכל.

 

לחקירה, שתתבצע בתאריכים 1 ו-2 במרץ זומנו כל ראשי החברה בהם: מנכ"ל חברת חנ"י שלמה בריימן, חברי הדירקטוריון של חנ"י ובהם רם בלניקוב, יו"ר הדירקטוריון, יעל דגון, מזכירת החברה וממונה על האכיפה בחנ"י, לביא מאיר, סמנכ"ל הנדסה בחנ"י, נפתלי ברזילי, חבר דירקטוריון, סימה מזרחי, חברת דירקטוריון, רבקה רחל לויפר, חברת דירקטוריון, ג'אד ג'רוש, חבר דירקטוריון, אייל דה פאו, סמנכ"ל מקרקעין וניהול נכסים בחנ"י,  וכן את מנכ"ל חברת חיפה כימיקלים, נדב שחר, ומנהל התפעול של חיפה כימיקלים עמיחי זיידר. המוזמנים לחקירה נחשדים באחריות לשימוש במיכל מבטון, לצורך אחסון אמוניה בנפח של 14,300 טון שנבנה ללא היתר.

 

בפנייתו למנכ"ל חנ"י צירף ראש העיר את דו"ח ועדת המומחים בראשותו של פרופסור אהוד קינן, המצביע על הסכנות האדירות המרחפות על כמיליון תושבים בשל הימצאותו של המיכל במפרץ חיפה ולאור כניסתה של אניית האמוניה למפרץ, השקולה לאניית תופת הנושאת על גבה מספר פצצות אטום.

 

כאמור, הזכויות במקרקעי מסוף הכימיקלים שעליהם מוצב מיכל האמוניה הינן של חנ"י ועל כן על החברה לדרוש מחיפה כימיקלים את השבתתו.

 

תגובת חברת נמלי ישראל לעניין זימון לחקירה על ידי עיריית חיפה:

 

מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה כי נושא היתר הבנייה למיכל האמוניה מצוי זה שנים בדיון משפטי בין עיריית חיפה ומוסדות התכנון לחב' חיפה כימיקלים, המתברר בפני בית המשפט העליון.

 

החברה, שקיבלה היום את הזימון לחקירה, לאחר שהופץ לתקשורת, סבורה שניסיונה של עיריית חיפה לפתור בעיה ברמה הלאומית - שמטופלת בדרג הבכיר של מקבלי ההחלטות ובשתי ערכאות משפטיות- על דרך של זימון מנהלי החברה לחקירה אינו ענייני, מיותר, נועד ליח"צ וחבל שנעשה.

 

עוד נמסר מהחברה כי ההחלטה על השבתת מיכל האמוניה הינה החלטה ברמה הלאומית. בהחלטת ממשלת ישראל ממרס 2013, שעסקה בקידום ההקמה של מפעל לייצור אמוניה במישור רותם שבנגב לשם יצירת חלופה למיכל האמוניה במפרץ חיפה,  נקבע בנוסף שהדבר ייעשה מבלי לפגוע בהבטחת האספקה השוטפת של אמוניה לכלל צרכי המשק בכל עת.

 

ולו משום כך ומבלי להתייחס לסוגיות נוספות, אין בסמכותה של החברה לפעול להשבתת המתקן על דעת עצמה, והיא פנתה מיד עם קבלת פנייתו של ראש עיריית חיפה (מ-8.2.), למשרדי הממשלה הרלוונטיים ובראשם למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ולמנכ"ל המשרד לביטחון פנים, לקבלת הנחייתם באשר להמשך פעילות המתקן.