שר התחבורה הורה ליישם את המלצות הצוות להגברת התחרותיות בענף הרכב

הצוות הבינמשרדי, שבחן את המלצות ועדת זליכה, הגיש את המלצותיו, שנועדו להסיר חסמים ולעודד כניסת גורמים חדשים לתחום


00:00 ,30.04.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

הרפורמה בענף הרכב נכנסת להילוך גבוה. עוזי יצחקי, מנכ"ל משרד התחבורה ויו"ר הצוות הבינמשרדי ליישום המלצות הוועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב (ועדת זליכה), הגיש אתמול (א') לשר התחבורה את תוכנית העבודה המפורטת ליישום ההמלצות שאושרו.

בצוות הבינמשרדי חברים נציגים בכירים של משרד התחבורה, אגף התקציבים, רשות המסים באוצר והרשות להגבלים עסקיים. בדיונים השתתפו דרך קבוע נציגים מאגף שוק ההון והממונה על הביטוח.

בדוח המליץ הצוות לשר ישראל כץ ליישם את כל המלצות ועדת זליכה. בדוח מפורטות דרכי היישום של כל אחת מהמלצות הוועדה, כולל פירוט של התהליכים הנדרשים כדי ליישמן.

כץ ציין שיישום ההמלצות נועד להסיר חסמים בכל תחומי הרכב בישראל ולעודד כניסה של גורמים חדשים לתחום. "אני משוכנע שיישום ההמלצות יגביר את התחרות בענף ויביא להוזלה של מחירי כלי רכב חדשים, שירותי

התחזוקה ומוסכים, חלקי החילוף וקביעת מחיר ריאלי של הרכב המשומש", אמר.

יצוין שחלק מההמלצות כבר יושמו במהלך עבודת הצוות, כשחלקם האחר מצוי בשלבי יישום מתקדמים. מבין ההמלצות שיושמו: אישור יבוא רכב בתקינה אמריקאית; הקלות בגובה ההון העצמי הנדרש מיבואני הרכב; מתן אפשרות לייבא ביבוא מקביל גם כלי רכב מסחריים וביטול נוהל חלקי מרכב לרכב שהיוו חסם לכניסת חלקי חילוף ותחליפים שאינם מוגדרים כבטיחותיים.

המלצות שנמצאות בהליכי יישום מתקדמים: הקלות בייבוא חלקי חילוף וביטול תקנים ישראליים ייחודיים; הקמת מאגרי מכירות של כלי רכב ומצאי חלקי חילוף; וקביעת קוד דגם אחיד לכלי רכב.

עוד בין המלצות הצוות: להגדיר מיהו "יבואן זעיר" ולהתיר לו לייבא עד 20 כלי רכב שנרשמו בחו"ל וייחשבו כרכב חדש בישראל; לא יותר ליבואן להחזיק בבעלותו יותר ממוסך אחד; אימוץ המלצת הוועדה לאסור להחזיק בזיכיון רכב ממותג או יצרן מסוים מבלי לייבאו במשך תקופה של 12 חודש; הסדרה בחוק של העיסוק בייבוא אישי של רכב, שיקל על ייבוא אישי; ביטול אחריות היבואן הרשמי במטרה למנוע הסדר כובל בענף; ביטול "רישום יד" אצל חברות הליסינג המוכרות רכב חדש; לאפשר למוסכים המורשים לטפל בכלל כלי הרכב הנעים בישראל; הסרת חסמים בשוק החלפים; מתן שקיפות לאזרח בנושא מלאי החלפים והמערכות הקיימות בעת תחזוקת הרכב על ידי המוסך המטפל; חיוב יבואנים לפרסם באינטרנט את מלאי חלקי החילוף ומחירם; הקמת מאגר מידע על מחירי רכב יד שנייה; וקביעת קודי דגם אחידים של משרד התחבורה לכלי רכב מיובאים.

יצוין שמספר של המלצות הוועדה הציבורית נמצאות עדיין בשלבי בחינה ובדיקה על ידי הצוות הבינמשרדי.

כץ הנחה את מנכ"ל משרדו לקדם באופן מיידי את יישום ההמלצות ולשלב את אותן המלצות הדורשות חקיקה ותיאום בין המשרדים השונים בתכנית הכלכלית של הממשלה, המתגבשת באגף התקציבים במשרד האוצר.

בנוסף הודיע כץ שידרוש הפחתה במיסוי המוטל כיום על כלי רכב משפחתיים.