אגף המכס פרסם נוהל יבוא ויצוא דרך נמלי ירדן ומצרים או דרך מספנות ישראל במקרה של שביתה בנמלים

לאור האפשרות של שיבושים ושביתה בפעילות הנמלים, פרסם עמי סגל, סגן בכיר למנהל אגף המכס, נוהל מפורט, שלפיו יתאפשרו באופן זמני יבוא ויצוא לישראל בדרכים חלופיות. על פי סיכום עם משרד האוצר, איגוד המשתמשים בהובלה ימית ישמש כגוף מתאם בכל הבעיות שיתעוררו במידה ותפ


00:00 ,13.07.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
לאור האפשרות של שיבושים ושביתה בפעילות הנמלים, פרסם עמי סגל, סגן בכיר למנהל אגף המכס, נוהל מפורט, שלפיו יתאפשרו באופן זמני יבוא ויצוא לישראל בדרכים חלופיות. עמי סגל ציין כי תחולתו של הנוהל הינה מיידית. על פי סיכום עם משרד האוצר, איגוד המשתמשים בהובלה ימית ישמש כגוף מתאם בכל הבעיות שיתעוררו במידה ותפרוץ שביתה.

להורדת הנוהל במלואו - לחץ כאן
 
להלן עיקרי הנוהל, כפי שנערך על ידי איגוד המשתמשים בהובלה ימית :


יבוא דרך נמלי ירדן ומצרים
ניתן יהיה לייבא מטענים במכולות בלבד דרך מעברי הגבול רבין, ניצנה ורפיח. הנוהל מפרט את הפעולות הנדרשות ע"י סוכני האנייה וסוכני המכס. במצהר היבואן יש לציין האם המטען מיועד לשחרור במעבר הגבול עצמו או במסוף המטענים. המכולות יגיעו למעבר הגבול במשאיות ירדניות או במשאיות מצריות, לפי העניין, ושם יעברו למשאיות ישראליות, אשר ימשיכו בהובלה עד לאתר המסירה. אין מניעה להעביר מטענים ממסוף המטען לאחד המחסנים הרשויים הכלליים, כמקובל. מטענים שייובאו מארצות, שלישראל הסכם אזור סחר חופשי איתן, ייראו כאילו יובאו במישרין לישראל.

יצוא דרך נמלי ירדן ומצרים
יצואנים יוכלו לייצא דרך מעברי הגבול ערבה, ניצנה ורפיח. יש להחיל על יצוא זה את כל ההוראות, המתייחסת לטעינה ישירה ולסגירת רשימונים. איחוד מטענים ליצוא יבוצע רק במסופי מטען. להחזר מס על פי סעיף 156 לפקודת המכס (הישבון בטובין שלא חל בהם תהליך ייצור).


יבוא דרך מספנות ישראל
מתקני מספנות ישראל הוכרו כנמל וניתן לייבא דרכם מטענים, במכולות או בצובר. מטענים במכולות, המיובאים דרך המספנות, יועברו למסוף מטענים, על פי נתוני המצהר ו"גייטפס העברות" ידני, או למחסן רשוי, בהתאם לנוהלים המקובלים. ניתן לשחרר את מטעני היבוא (במכולות או בצובר) ישירות ממספנות ישראל, על סמך רשימון רגיל. אגף המכס יגבה את אגרת הרציף במסגרת רשימון היבוא, כפי שהיה מקובל בעבר.

יצוא דרך מספנות ישראל
מתקני מספנות ישראל הוכרו כנמל יצוא. יש להחיל על יצוא זה את כל ההוראות, המתייחסות לטעינה ישירה ולסגירת רשימונים.
אין לייצא דרך נמל זה טובין, אשר תוגש בגינם תביעה להחזר מס עפ"י סעיף 156 לפקודת המכס, כאמור לעיל.


איגוד המשתמשים בהובלה ימית עדכן כי לצורך פיצוי בגין הובלה נוספת דרך מעברי הגבול כי במעברי הגבול יתבצע רישום המעבר של המכולות, לצורך קביעת זכאות היבואן / יצואן לפיצוי. מודגש, כי מכולות, שלא יירשמו עפ"י האמור לעיל, לא ייהנו מהפיצוי. יש להדגיש, כי אין בנוהל המכס, פרטים לגבי גובה הפיצוי, ונקבע, כי הפרטים יפורסמו בנפרד ע"י אגף המכס.

בנושא הוכחת הובלה במישרין עפ"י הסכמי סחר, עדכן איגוד המשתמשים כי לצורך הוכחת הובלה במישרין של מטעני היצוא במדינות היעד, מומלץ להצטייד בשטר מטען משולב, כאשר נמלי השטעון (עקבה, פורט סעיד או אחרים) הינם נמלי ביניים. כמו כן, מומלץ להצטייד בתעודת MANIPULATION CERTIFICATE NON, בנמלי עקבה או פורט סעיד, אם שטר המטען מתחיל בנמלים אלה.