איגוד המשתמשים: שינויים רדיקליים בתעריפים עבור שירותי הנמלים

יו"ר האיגוד גד שפר פנה למשרד התחבורה בבקשה להשלים את הנתונים וההסברים הנדרשים בדחיפות בטענה כי "ההצעה אינה כוללת השוואה ברורה לתעריפים הנגבים היום". "אנו מתנגדים לכל פגיעה ביבואנים וביצואנים כתוצאה מהרפורמה הצפויה בתעריפי הנמלים"


00:00 ,23.09.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

יו"ר האיגוד גד שפר פנה למשרד התחבורה בבקשה להשלים את הנתונים וההסברים הנדרשים בדחיפות בטענה כי "ההצעה אינה כוללת השוואה ברורה לתעריפים הנגבים היום". "אנו מתנגדים לכל פגיעה ביבואנים וביצואנים כתוצאה מהרפורמה הצפויה בתעריפי הנמלים"
 
הרפורמה המוצעת בתעריפי הנמלים עלולה לפגוע בבעלי המטענים, המשתמשים בהובלה ימית. כך מזהיר יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, גד שפר. לדבריו, ההצעה לרפורמה בתעריפי הנמלים כוללת שינויים רדיקליים בתעריפים עבור שירותי הנמלים, והיא מחייבת בדיקה יסודית ומקיפה. ההצעה, כפי שהוצגה על ידי משרד התחבורה, אינה כוללת השוואה ברורה לתעריפים הנגבים היום. מכיוון שחלו שינויים בקטגוריות רבות של התעריפים היא אינה עומדת בתנאים בסיסיים של שקיפות, וגם אינה מכילה דברי הסבר מספקים לגבי חלק מהשינויים.
 
בדרך בה הוצגו הדברים, אין אפשרות לערוך בדיקה של ממש לגבי השפעותיה של הרפורמה על היבואנים ועל היצואנים ולאפשר להם לקבוע את עמדתם. מדובר בהבדלים המגיעים עד למיליוני שקלים בשנה בחברות גדולות.
 
גד שפר פנה למשרד התחבורה בבקשה להשלים את הנתונים וההסברים הנדרשים בדחיפות כדי שניתן יהיה לגבש את תגובת המשתמשים להצעת הרפורמה.
 
שפר ציין כי מדובר בנושא מורכב. כמעט לכל התעשיינים והיצואנים, המשתמשים בהובלה ימית, יש גם מרכיב גבוה של יבוא חומרי גלם ורכיבים: "מבירור ראשוני עם מספר חברות גדולות במשק, הן בתחום התעשייה והן בתחום היבוא, הבנו מייד, שהבדיקה הכלכלית של השפעת השינויים בתעריפים עליהן אינה פשוטה. לדוגמא, השינוי המהפכני בתשלום אגרת הרציף – מחישוב לפי ערך המטען לסכום קבוע לכל סוג מטען, מחייב חברות, המובילות בים סוגי מטען שונים, לערוך בדיקה יסודית לגבי חלקו של כל סוג מטען בתשלומים לנמל. זאת, כדי לצפות את השפעת השינויים על החברה. מדובר בהבדלים, היכולים להגיע למיליוני שקלים בשנה. יתרה מזו, על החברות גם לערוך צפי לעתיד לגבי סוגי המטענים שיובילו כדי להגיע למסקנות אמיתיות לגבי השפעת השינוי בתעריפי הנמלים עליהן".
 
איגוד המשתמשים בהובלה ימית הנו ארגון גג, המאגד בתוכו הן את התעשייה והן את המסחר, הן את היצואנים והן את היבואנים, המובילים מטענים בים, כולל מטענים ביטחוניים ויצוא חקלאי ולפיכך התקבלה החלטה כי האיגוד כגוף לא יביע דעה, לא לטובת היצואנים ולא לטובת היבואנים, אלא רק יפקח ויבדוק, שכלל בעלי המטענים, המשתמשים בהובלה ימית, לא ייפגעו מהרפורמה בתעריפים.
 
כזכור, משרד התחבורה פרסם בשבוע שעבר את הצעתו לרפורמה בתעריפים בנמלים כאשר הסעיף המרכזי בהצעה קובע כי המחירים המוצעים משקפים את העלות בפועל של השירותים השונים בגינם הם נגבים.
 
יש לציין כי מבנה המחירים החדש, אשר גובש במשרדי התחבורה והאוצר, מבוסס על מספר עקרונות והנחות יסוד, כאשר העיקרית שבהם היא כאמור שהמחירים המוצעים משקפים את העלות בפועל של השירותים השונים בגינם הם נגבים. הנחת יסוד נוספת קובעת כי הרפורמה בתעריפים תתפרש על פני 10 שנים, ותיכנס לתוקף בינואר 2008.