אשטרום-דרגדוס תובעת כמיליארד שקל מרשות הנמלים

תביעת הענק הוגשה אתמול בביהמ"ש המחוזי בתל אביב בשל נזקים כספיים שנגרמו לשותפות הישראלית-ספרדית מפרויקט נמל היובל. התובעים טוענים לניהול לקוי של הפרויקט על ידי ההנהלה. חנ"י בתגובה: "הפיגורים נגרמו אך ורק מהתנהלותו הכושלת והלא מקצועית של הקבלן"


00:00 ,16.07.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

תביעת הענק הוגשה אתמול בביהמ"ש המחוזי בתל אביב בשל נזקים כספיים שנגרמו לשותפות הישראלית-ספרדית מפרויקט נמל היובל. התובעים טוענים לניהול לקוי של הפרויקט על ידי ההנהלה. חנ"י בתגובה: "הפיגורים נגרמו אך ורק מהתנהלותו הכושלת והלא מקצועית של הקבלן"
 
השותפות הישראלית-ספרדית אשטרום-דרגדוס, שזכתה במכרז להרחבת נמל אשדוד במסגרת "נמל היובל", תובעת מרשות הנמלים וממנהל הפרויקט מטעמה, דן הלבר, פיצוי בסך 962 מיליון שקל, בשל הנזקים הכספיים שנגרמו לה, לטענתה, כתוצאה מהתנהלותם הכושלת בפרויקט.
 
כזכור, בחודש אוגוסט 2000 זכתה השותפות הישראלית-ספרדית במכרז שערכה רשות הנמלים (שחברת נמלי ישראל נכנסה בנעליה), ובין שני הגופים נחתם הסכם לביצוע עבודות הקמת פרויקט נמל היובל באשדוד בהיקף של כ-650 מיליון שקל. הפרויקט כולל בניית שובר גלים באורך של כ-1,150 מטר, בניית רציפים באורך של כ-2 ק"מ וחפירה ומילוי של 3 מיליון קוב חומר. הקבוצה התחייבה להשלים את הקמת שובר הגלים בנמל ו-3 רציפים עד סוף 2004.
 
בתביעה בת כ-470 עמודים שהגישה אתמול השותפות הישראלית-ספרדית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, באמצעות עוה"ד שוקי חורש ובני שפר ממשרד ש. הורוביץ ושות', נטען כי נזקי העתק נגרמו לחברות כתוצאה מניהול לקוי של הפרויקט על ידי ההנהלה שנבחרה על ידי רשות הנמלים.
 
לטענת השותפות, הרשות הפרה את החוזה שבינה ובין דרגדוס-אשטרום, שינתה את הוראותיו במהלך הפרויקט, הוסיפה דרישות רבות ללא הצדקה מקצועית, הציבה תנאים בלתי מוצדקים לביצוע העבודות, ומנעה מהשותפות לבצע את שיטות הביצוע המקצועיות שנכללו בהצעה המקורית, וכן לא שילמה בעבור עבודות שבוצעו בפרויקט.
 
בעקבות התנהלות בלתי מקצועית זו, כך נטען, ובעקבות חוסר הניסיון בבניית נמלי ים של מנהל הפרויקט, נגרם עיכוב של כשלוש שנים בעבודות הבנייה של נמל היובל, ולכן הבנייה נמשכה כשש שנים והסתיימה רק בינואר 2007. יש לציין כי עבודות הקמת הנמל הושלמו באיחור של כשנתיים וחצי.
 
"אילו הרשות והלבר לא היו מפרים את החוזה, פועלים בחוסר תום-לב ומציבים דרישות חדשות ובלתי מקצועיות מעבר לתנאי המפרט ולתוכניות - השותפות היתה עומדת בלו"ז המתוכנן ואף מקדימה אותו, בהתאם ללו"ז שהציעה", נכתב בכתב התביעה כנגד רשות הנמלים ודן הלבר.
 
בתביעה נטען כי על רשות הנמלים לכבד את החוזה שעליו חתמה עם דרגדוס-אשטרום, ועליה לפצות את החברות על הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מניהול לקוי של פרויקט נמל היובל.
 
סכום התביעה מורכב, בין היתר, מפיצוי בסך חצי מיליארד שקל בגין הנזק שנגרם לה בעיכוב הפרויקט והסכום בו "נקנסה" השותפות על-ידי רשות הנמלים; תביעות כספיות בסך 184 מיליון שקל בגין שובר הגלים והרציפים השונים; 92 מיליון שקל בגין נזקי האינתיפאדה, ותביעות כספיות על הפרת אחרות לכאורה.
 
תגובת חנ"י: הפיגורים - בעקבות התנהלות כושלת ולא מקצועית של הקבלן
 
מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה כי הקבלן, קבוצת אשטרום-דרגדוס, פיגר בשנתיים וחצי בהשלמת העבודות להקמת נחל איתן - "פיגורים שנגרמו אך ורק מהתנהלותו הכושלת והלא מקצועית של הקבלן".
 
"הגשת התביעה והטענות המופרכות הינן בבחינת ניסיון ציני של הקבלן לשלוח יד ארוכה לכספי הציבור במשטרה להשיב לעצמו את כספי הפיצויים המוסכמים המירביים שנגבו ממנו בשל הפיגורים וכן עלויות נוספות שלטענתו נגרמו לו – הכל בשל התארגנותו הלקויה ואי עמידתו באיכות ובדרישות המקצועיות להן היה מחויב על פי המכרז והחוזה".
 
מחנ"י נמסר עוד כי הגשת התביעה על ידי הקבלן נועדה ככל הנראה להקדים תביעה שמכינה חנ"י בגין הנזקים הכבדים שנגרמו למשק ולחברה בשל פיגורי אשטרום-דרגדוס – "נזקים הנאמדים במאות מיליוני שקלים".