גידול של 36% ברווחי צים בתשעת חודשי 2005

צים סיימה את תשעת חודשי 2005 ברווח של 156 מיליון דולר לעומת רווח של 115 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד; את הרבעון השלישי סיימה צים ברווח של כ- 62 מליון דולר; בתשעת חודשי 2005 הובילה צים כ- 1.535 מליון מכולות לעומת 1.467 מליון מכולות בתקופה המקבילה אשתקד


00:00 ,27.11.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

צים סיימה את תשעת חודשי 2005 ברווח של 156 מיליון דולר לעומת רווח של 115 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד; את הרבעון השלישי סיימה צים ברווח של כ- 62 מליון דולר; בתשעת חודשי 2005 הובילה צים כ- 1.535 מליון מכולות לעומת 1.467 מליון מכולות בתקופה המקבילה אשתקד
 
עידן עופר יו"ר החברה לישראל ויוסי רוזן מנכ"ל החברה הציגו היום את תוצאות הרבעון השלישי של הקבוצה ואת תוצאות הקבוצה בתשעת חודשי 2005.
 
חברת צים שרותי ספנות משולבים, שקבוצת החברה לישראל מחזיקה כ- 98% ממניותיה, סיימה את תשעת חודשי 2005 ברווח של 156 מיליון דולר לעומת רווח של 115 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 36%). את הרבעון השלישי סיימה צים ברווח של כ- 62 מליון דולר לעומת רווח של כ- 39 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
זאת, לטענת רוזן, למרות עליית מחירי הדלק אשר נסקו בתקופת הדוח בשיעור של 31% וב- 43% ברבעון השלישי , לעומת התקופות המקבילות אשתקד. הרווח כולל הכנסה בגין הקטנת שיעורי המס בסך של כ- 28 מיליון דולר.
 
כמות המכולות שהובילה צים בתשעת חודשי 2005 הסתכמו בכ- 1.535 מליון מכולות לעומת 1.467 מליון מכולות בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הסתכמה כמות המכולות המובלות לכ- 501 אלף מכולות לעומת 493 אלף מכולות ברבעון המקביל אשתקד.
 
רוזן ציין שהגידול במחזור המכירות של צים בתקופת הדוח, נבע מעליה במחיר ההובלה הממוצע למכולה בכ- 14% ועליה של כ- 5% בכמות המובלת, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי נרשמה עליה במחיר ההובלה הממוצע למכולה של כ- 11% ועליה של כ- 2% בכמות המובלת לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
ברבעון השלישי גייסה צים סך של כ- 118 מליון דולר בדרך של הנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים. חלק מאגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית של 5.4% לפירעון ב- 3 תשלומים שנתיים שווים מתום 7 שנים, וחלקן צמודות לדולר ונושאות ריבית שנתית של ליבור + 2.4% לפירעון בתשלום אחד בתום 7 שנים.
 
 
תוצאות הפעילות של החברה לישראל
 
כאמור, קבוצת החברה לישראל הינה חברת השקעות הפועלת לייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. תחומי פעילותה העיקריים הם בענפי הכימיקלים והדשנים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. החזקותיה העיקריות של הקבוצה: כימיקלים לישראל (שיעור אחזקה של כ- 50.9%);צים שרותי ספנות משולבים (שיעור אחזקה של כ- 98%);בתי זיקוק לנפט (שיעור אחזקה של 26%);טאואר סמיקונדקטור (שיעור אחזקה של 21.5%).
 
החברה סיימה את תקופת הדוח ברווח של 1.371 מיליארד ש"ח, לעומת רווח של כ- 1.051 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ללא הכנסות חד פעמיות הסתכם הרווח בתקופת הדוח בסכום של כ- 981 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 592 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 
את הרבעון סיימה החברה ברווח של כ- 565 מליון ש"ח לעומת רווח של כ- 491 מליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות החד פעמיות נובעות בעיקר מהורדת שיעורי מס ההכנסה ומרווחי הון.
 
להלן נתוני חברות הבת של הקבוצה בתשעת חודשי 2005 :
 
כימיקלים לישראל בע"מ - סיימה את תקופת הדו"ח ברווח של כ- 340 מליון דולר, לעומת רווח של כ-  169 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
צים שירותי ספנות משולבים בע"מ - סיימה את תקופת הדו"ח ברווח של כ- 156 מליון דולר, לעומת רווח של כ- 115 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
בתי זקוק לנפט בע"מ - סיימה את תקופת הדו"ח ברווח של כ- 1.168 מיליארד ש"ח, לעומת רווח של כ- 555 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 
טאואר סמיקונדקטור בע"מ סיימה את תקופת הדו"ח בהפסד של כ- 158 מליון דולר לעומת הפסד של כ- 114 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.