דירקטוריון חברת נמל אשדוד מינה מנהל סיכונים לחברה

מינויו של רו"ח גדעון שילה נועד לתת מענה להנחיית רשות החברות הממשלתיות להסדיר ולמסד את תהליך ניהול הסיכונים, לצורך הגברת המוכנות לסיכונים להם החברה חשופה


00:00 ,22.09.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

מינויו של רו"ח גדעון שילה נועד לתת מענה להנחיית רשות החברות הממשלתיות להסדיר ולמסד את תהליך ניהול הסיכונים, לצורך הגברת המוכנות לסיכונים להם החברה חשופה
 
דירקטוריון חברת נמל אשדוד הודיע על מינויו של רו"ח גדעון שילה לכהן כמנהל הסיכונים בחברה. ההחלטה למנות את שילה התקבלה לאחר שלדירקטוריון הועברה המלצה מהנהלת החברה. המינוי נועד לתת מענה להנחיית רשות החברות הממשלתיות להסדיר ולמסד את תהליך ניהול הסיכונים, לצורך הגברת המוכנות לסיכונים להם החברה חשופה.
 
שילה שימש משך שנים רבות כנציג הביקורת הפנימית של רשות הנמלים והרכבות בנמל אשדוד, כמ"מ מבקר רשות הנמלים וכסגן ומ"מ המבקר הפנימי בחברת הנמל. בשנה האחרונה עוסק שילה בהקמת תהליך ה-sox, בהתאם לתקנות רשות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח - 2007.
 
לדברי ניצב בדימוס יעקב רז, יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד, "רו"ח גדעון שילה נבחר לתפקיד החשוב בשל היכרות מעמיקה עם מרבית תהליכי העבודה בחברת הנמל. בשנים האחרונות פיתח שילה מומחיות בענף, תוך דגש על הבקרה היסודית שיש לשלב בתהליכים השונים המתרחשים בנמל. חלק לא מבוטל מתכניות הבקרה, כמעט בכל תחומי העשייה בנמל, הוכנו או שופרו בעקבות המלצותיו. אני מברך את שילה על המינוי ומאחל לו הצלחה רבה בתפקידו. אין לי ספק ששילה יבצע את עבודתו נאמנה".