דירקטוריון נמל אשדוד: לכנס מיידית את ועדת המעקב העליונה לרפורמה בנמלי הים

בישיבה דחופה שלא מן המניין קרא הדירקטוריון לדון מיידית במחלוקת שבין ההסתדרות לבין משרד האוצר וכדי להפסיק את העיצומים בנמל אשדוד


00:00 ,08.04.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

דירקטוריון חברת נמל אשדוד קורא לכינוס דחוף של ועדת המעקב העליונה לרפורמה בנמלי הים לדיון במחלוקת שבין ההסתדרות לבין משרד האוצר וכדי להפסיק את העיצומים בנמל אשדוד
 
דירקטוריון חברת נמל אשדוד התכנס אתמול לישיבה דחופה, שלא מן המניין, על מנת לדון בעיצומים המתקיימים מזה שלושה שבועות על ידי העובדים.

העיצומים בנמל ננקטים, לטענת הנהלת הנמל, חרף הסכם שהושג בין ההנהלה לוועד העובדים, שאושר כחוק על ידי רשות החברות הממשלתיות. יתרה מכך, הנהלת חברת הנמל טוענת כי העיצומים נמשכים בשל מחלוקת מהותית בין ההסתדרות לבין משרד האוצר שאינה מצויה כלל בתחום הסמכויות של הנהלת החברה והדירקטוריון.
 
בהחלטת דירקטוריון החברה שהתקבלה היום, פנתה החברה בבקשה לכנס מיידית את ועדת המעקב העליונה לרפורמה בנמלי הים, בה חברים יו"ר ההסתדרות ומנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, בכדי לפתור את המחלוקת שהעלתה ההסתדרות בסוגיית מעמדן של מועצות הייצור בחברת הנמל. הדירקטוריון ליווה את בקשתו בדרישה להפסקה מיידית של העיצומים בנמל.
 
טענת ההסתדרות כלפי משרד האוצר הינה שאין לממונה על השכר סמכות להתערב בהסכמים המושגים במסגרת מועצות ייצור. על כן, הנהלת חברת נמל אשדוד טוענת שעניין זה מחייב הכרעה בחילוקי הדעות המהותיים בסוגיה זו, שבין ההסתדרות לבין משרד האוצר, ואשר החברה אינה צד להם.‏
 
מחברת נמל אשדוד נמסר כי המחלוקת בין ההסתדרות לבין משרד האוצר היא העומדת בבסיס השיבושים בעבודה הסדירה בנמל אשדוד וגורמת לפגיעה בלתי סבירה בלקוחות החברה ובתעבורה הנמלית של ישראל. לטענת חברת הנמל, כינוסה של ועדת המעקב העליונה לרפורמה בנמלי הים תאפשר לצדדים הרלוונטיים ללבן את הנושא ולהגיע להכרעות הנדרשות – כל זאת מבלי לפגוע בעבודה התקינה בחברת נמל אשדוד.
 
נציין כי גם התאחדות התעשיינים בראשותו של נשיא ההתאחדות, שרגא ברוש פנתה בדרישה תקיפה למנהל רשות החברות הממשלתיות, אודי ניסן, להתערב לאלתר ולפתור את הסכסוך העלול לסכן את היצוא הישראלי, דווקא בתקופה שבה הדולר הולך ונשחק וקיימת האטה במשק. (ראה ידיעה נפרדת)
 
צבי פלדה, יו"ר ועדת התובלה בהתאחדות התעשיינים, טוען כי עיצומי העובדים הקטינו את תפוקת נמל אשדוד בשיעור של עד כ-50%.