ד"ר זבה בכנס איגוד המשתמשים: נושא התעריפים עלה על דרך מסוכנת ולא נכונה

ד"ר זבה, המייצג את כלל המשתמשים בשיחות מול משרדי הממשלה, ציין כי מבין עשרות הערות שהועברו על ידי המשתמשים אף לא אחת מהן זכתה להתייחסות. נציג האוצר: העת בשלה לקבל החלטות בנושא הרפורמה


00:00 ,17.11.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

ד"ר זבה, המייצג את כלל המשתמשים בשיחות מול משרדי הממשלה, ציין כי מבין עשרות הערות שהועברו על ידי המשתמשים אף לא אחת מהן זכתה להתייחסות. נציג האוצר: העת בשלה לקבל החלטות בנושא הרפורמה
 
כנס איגוד המשתמשים בהובלה ימית שהתכנס היום עסק גם בנושא הרפורמה המוצעת בתעריפים בנמלי ישראל, ובמהלך מושב מיוחד דיבר זאב לשם, ראש רספ"ן במשרד התחבורה, ואמר כי אי ביצוע הרפורמה בתעריפים יסכן את האיתנות הכלכלית של חברות הנמל. לדבריו, הרפורמה בתעריפים הינה תנאי לביצוע ההפרטה בנמלים וכי לולא הרפורמה לא יהיו כספים שניתן יהיה להפריש להשקעות נוספות בנמלים. לשם הוסיף כי המשבר הכלכלי הביא להערכה מחדש של ההשקעות בתשתיות לנוכח הצפי של המטענים, הערכה אשר תאפשר פריסה רחבה יותר של ההשקעות בנמלי ישראל.
 
ערן כהן, מאגף התקציבים באוצר, דיבר אף הוא במושב שעסק ברפורמה בתעריפים ואמר כי במשרד האוצר קיימת האמונה כי העת בשלה לקבל הכרעות בנושא הרפורמה בתעריפים. לדבריו, מודל הרפורמה מביא את כלל הגורמים במשק ליציבות פיננסית - את חנ"י, חברות הנמל וגם את המשתמשים. לדבריו, משרד האוצר מעריך כי בעשור הקרוב הרפורמה תביא להפחתת תעריפים בסדר גודל של מאות מיליוני שקלים. כהן הדגיש כי יהיו מספר גורמים שישלמו יותר בטווח הקצר אך ציין כי זהו טבעו של שינוי שנועד לתקן עיוות היסטורי. כדי למתן זאת, ציין כהן, אנו באים בדברים עם כל הגורמים ומשתדלים להגיע לידי הסכמה רחבה ככל שניתן.
 
כהן ציין כי העיקרון העומד בבסיס הרפורמה בתעריפים הינו תשלום עבור מתן שירות על פי תמחיר. כמו כן, הרפורמה תתפרס על פני 10 שנים בעיקר של דמי התשתית.
 
כהן ציין כי על מודל הרפורמה עובד צוות משותף למשרד התחבורה, רספ"ן, אגף תקציבים ורשות החברות והוסיף כי המודל הנוכחי נמצא בימים אלה בשלבי סיום וכי במשרד האוצר מייחסים לו תכונות של מודל איתן ויציב אשר ישפר את רווחת המשתמשים.
 
אביאל קורן, הכלכלן הראשי באיגוד המשתמשים בהובלה ימית, ציין כי איגוד המשתמשים מייצג יבואנים ויצואנים מתחומים שונים ומגוונים אשר מטבע הדברים הינם בעלי אינטרסים שונים בעניין הרפורמה בתעריפי הנמלים.
 
יחד עם זאת, איגוד המשתמשים מצא כי הטיוטה האחרונה של מודל הרפורמה מאופיינת בהיעדר שקיפות, בהדרגתיות הפוכה בתעריפים, בהתנגדות לעיקרון עלות הפעילות, בהכבדה על אוניות קטנות אשר תעריפי האגרות עליהם יתייקר ברמה דרסטית. קורן הוסיף כי המודל לרפורמה בתעריפים אינו מתייחס לאפשרות תשלום אגרות הנמלים באשראי, וכי הוא אינו כולל הסברים לשקלול נוסחת ההצמדה של התעריפים. לדבריו, הרפורמה בתעריפים הינה למעשה הרעה משמעותית כלפי רוב לקוחות הנמלים ובעיקר כלפי אלו המובילים מטענים בעלי ערך נמוך.
 
קורן הוסיף כי קיימת התנגדות משמעותית בקרב המשתמשים בהובלה ימית לשלם תשלומים ישירות לחברת נמלי ישראל (חנ"י). לדבריו, הדבר ייצור מנגנון גבייה מיותר וייתכן ולבסוף הכספים יולאמו על ידי הממשלה במקום שיופנו לפיתוח הנמלים.
 
ד"ר יורם זבה, אשר מייצג את כלל המשתמשים בהובלה ימית בשיחות מול משרד התחבורה והאוצר ביקש להדגיש כי הוא מעוניין לדבר על עקרונות. "אין כמעט אף עקרון של המשתמשים שדומה לעקרון של מבצעי הרפורמה. כשראיתי את העקרונות של האוצר והתחבורה – אף אחד לא זהה לאלו של המשתמשים".
 
ד:ר זבה ציין כי "הרפורמה היא בנפשנו. לא נסכים בשום אופן לעקרון המעוות שצריך להיות תשלום עבור עלות של כל פעילות. הדיונים מתנהלים יפה ושומעים אותנו אבל היתה לי אכזבה. נתבקשנו לשים את ההערות שלנו בכתב, נתנו עשרות הערות, אלא שאף הערה לא קיבלה התייחסות ולא נכנסה למודל. כלום. אנחנו חושבים שצריך להתייחס להערות שלנו"
 
ד"ר זבה הוסיף וציין כי "נושא התעריפים עלה על דרך מסוכנת ולא נכונה. הממשלה מתייחסת למשתמשים כגורם אחד. לא ייתכן שאחד ישלם מיליונים יותר על חשבון אחר בקלות כזו. זה לא יעבור. אני מקווה שאם תהיה רפורמה בתעריפים, היא תהיה נכונה ולא מעוותת כפי שהיא מוצגת כיום".