ההסדר בצים: ההצבעה נדחתה למחר

אסיפת בעלי המניות של החברה לישראל התפזרה אתמול ללא הצבעה על אישור תוכנית ההבראה של צים והסדר החובות שלה. מסתמנים חילוקי דעות על סיווגם של גופים מוסדיים כבעלי עניין אישי בהצבעה


00:00 ,02.11.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

אסיפת בעלי המניות של החברה לישראל התפזרה אתמול ללא הצבעה על אישור תוכנית ההבראה של צים והסדר החובות שלה. מסתמנים חילוקי דעות על סיווגם של גופים מוסדיים כבעלי עניין אישי בהצבעה
 
אסיפת בעלי המניות של החברה לישראל התפזרה אתמול ללא הצבעה. האסיפה הופסקה לצורך התייעצות ארוכה ובסיומה הוחלט כי הישיבה תתפזר מבלי להצביע. זאת, ככל הנראה, כדי לתת בידי הצדדים זמן לבדוק נושאים נוספים הקשורים בסיווג הגופים המוסדיים כבעלי עניין אישי בתוצאות ההצבעה.
 
הישיבה תימשך ביום שלישי, מחר, בשעה 17:00, אז יובא ההסדר להצבעה. ההצבעה היא על אישור הזרמה של עד 575 מיליון דולר מהחברה לישראל לצים, כחלק מארגון החדש של החובות שמבצעת כעת צים עם כל נושיה. 100 מיליון דולר מסכום זה הם אישור הזרמה בדיעבד. על מנת שההצבעה תעבור ברוב, נדרש כי במסגרת הרוב שהצביע יימנו שליש מבעלי המניות שאין להם עניין אישי באישור העסקה.
 
יש לציין כי הרשות לני"ע הוציאה לאחרונה עמדה לגבי סיווג הגופים המוסדיים כבעלי עניין אישי בהצבעה מכיוון שיש ברשותם מניות של החברה לישראל וכן אחזקות גדולות באג"ח של צים אולם לפי החברה לישראל עמדה זו לא ברורה מספיק.
 
מסתמן כי חברת כלל ביטוח יכולה להוות את לשון המאזניים בהצבעה ובחברה לישראל מעוניינים לבדוק מול הרשות לנ"יע האם אכן מדובר בגוף בעל עניין אישי באישור העסקה או לא, וזהו חלק מהמניע העומד מאחורי דחיית ההצבעה למחר. מהחברה לישראל נמסר כי "מדובר בגופים מוסדיים ספורים שלגביהם מתעוררת שאלת הספק לגבי סיווגם כבעלי עניין אישי בתוצאות האסיפה".