הוארכה חכירת אוניות במסגרת הסכם המסגרת לשת"פ בין צים לעופר ספנות

שתי החברות ימשיכו לשתף פעולה בנושאי רכישה וחכירה משותפת של אניות. חכירתן של שלוש אוניות הוארכה במסגרת ההסכם לתקופה של בין 4 ל-5 שנים


00:00 ,14.02.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

שתי החברות ימשיכו לשתף פעולה בנושאי רכישה וחכירה משותפת של אניות. חכירתן של שלוש אוניות הוארכה במסגרת ההסכם לתקופה של בין 4 ל-5 שנים
 
החברה לישראל דיווחה אתמול על הארכה וחידוש של החכרת שלוש אוניות שהוחכרו לצים על ידי חברת עופר ספנות, וזאת לתקופה שאינה עולה על 5 שנים. האוניות יוחכרו במחירים הנעים בין כ-17 אלף דולר ליום לבין כ-26 אלף דולר ליום.
 
על פי נתונים שפרסמה החברה לישראל בבעלות צים 20 אוניות בבעלות מלאה, וזאת בנוסף ל-9 אוניות אשר הינן בבעלות משותפת עם בעלי עניין בחברה. כמו כן החברה חוכרת 14 אוניות מבעלי עניין בחברה בהיקף של כ-40 אלף TEU. על פי נתוני החברה, מצבת החברה הנוכחית של צים מונה כ-110 אוניות. מספר זה אינו כולל אוניות שטרם התקבלו בחברה, בהן 8 אוניות חדשות שהוזמנו ועתידות להתקבל רק במהלך 2010- 2011. 
 
הסכם המסגרת, שנחתם במרץ 2006, אפשר לצים לרכוש ביחד עם עופר ספנות עד 15 אניות מצדדים שלישיים, הן מבנייה חדשה והן משומשות. על פי הסכם המסגרת, כל אוניה תוחכר לצים בתנאי שוק לתקופה של 10 עד 12 שנה, אלא אם הצדדים יחליטו על תקופה קצרה יותר. על פי ההסכם ניהול ותפעול האוניות יתבצע על ידי עופר ספנות בתנאי שדמי הניהול והתפעול יהיו בכל מקרה נמוכים ב-5% מעלויות צים בניהול ותפעול אוניות דומות. בנוסף להגבלת מספר האוניות המשותפות ל-15, קיימת מגבלה כללית לפיה סך הקיבולת במכולות (TEU) של אוניות מכולות החכורות על ידי צים מבעלי עניין בה, לא יעלה על 50% מסך כל יכולת הקיבולת במכולות של אוניות המכולות של צים הפועלות באותה עת.
 
שיתוף הפעולה בין שתי החברות מעניק להן יתרון מכיוון שעופר ספנות עוסקת בעיקר ברכישה, בניהול, בתפעול ובהחכרה של אוניות מסוגים שונים לצדדים אחרים בעוד צים עוסקת בעיקר בשירותי תובלה גלובליים והינה חברת ספנות קווית אשר אניותיה מפליגות בקווים סדירים שהינם נתיבי הפלגה קבועים מראש המאופיינים בפיזור גיאוגרפי רחב. תחומי פעילותה של עופר ספנות וקשריה הנרחבים בעולם הספנות הבינלאומית משלימים את תחומי פעילותה והתמחותה של צים בהיותן פעילויות בתחומים שונים במגזר הספנות הבינלאומית. יתרון נוסף לשיתוף הפעולה נעוץ ביכולתה של עופר ספנות לסייע לצים בציוות האניות באנשי צוות ישראלים ובכך לאפשר לצים לעמוד בהתחייבויותיה בעניין זה.
 
יש לציין כי בהסכם המסגרת נקבע מנגנון משוכלל ובלתי תלוי הקובע מהם "תנאי השוק". מנגנון זה כולל בין היתר פנייה לשתיים מתוך שלוש חברות הברוקרים הגדולות בענף הספנות הבינלאומי לקבלת עמדתם ביחס לתנאי כל עסקה המוצעת על פי הסכם המסגרת והתאמתה לתנאי השוק.