החברה לישראל דחתה הדיון בתוכנית ההבראה של צים

הדיון אשר היה להתקיים בעוד יומיים נדחה ל-28 באוקטובר וזאת עקב קשיים בהשגת הסכם בין צים ונושיה. מטרת האסיפה הינה לדון בהסדר החוב של חברת הבת צים ולאשר לחברה הזרמה של 250 מיליון דולר


00:00 ,12.10.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הדיון אשר היה להתקיים בעוד יומיים נדחה ל-28 באוקטובר וזאת עקב קשיים בהשגת הסכם בין צים ונושיה. מטרת האסיפה הינה לדון בהסדר החוב של חברת הבת צים ולאשר לחברה הזרמה של 250 מיליון דולר
 
החברה לישראל הודיעה היום בבוקר כי האסיפה הכללית שתוכננה להתקיים השבוע ביום רביעי נדחית בשבועיים ליום ה-28 באוקטובר. נזכיר כי מטה המאבק של עובדי צים הודיע אתמול כי בכוונתו לגייס מאות עובדי צים מכל רחבי הארץ להגיע ולהפגין במקביל לקיום האסיפה הכללית של בעלי המניות אשר אמורה לדון בהסדר החוב של צים ובתוכנית ההבראה של החברה.
 
האסיפה נדחתה עקב קשיים בהשגת הסכם בין צים ונושיה, או כפי שהחברה לישראל ציינה בהודעה לבורסה "על מנת לתת בידי צים את האפשרות להשלים את הסדרי תוכנית ההבראה המוסכמת עם הצדדים השונים וכן לאפשר לחברה למסור בדיווח משלים פרטים נוספים בקשר עם ההסדרים שגובשו במסגרת תוכנית ההבראה המוסכמת". ככל הנראה, החברה לישראל לא הגיעה להסכמות עם מחזיקי האג"ח של החברה בנוגע לגובה הפיצוי בתמורה לדחיית פירעון החוב.
 
נזכיר כי המטרה המרכזית לשמה מכונסת האסיפה הכללית של החברה היא דיון בהסדר החוב של חברת הבת צים. עיקרי ההחלטה, אשר אושרה על ידי דירקטוריון החברה לישראל וזקוקה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, עוסקת בהזרמה של 250 מיליון דולר לצים במהלך 2009 ו-2010, וזאת כחלק מהשקעת החברה בצים – השקעה אשר תומר למניות של צים. כמו כן האסיפה הכללית תתבקש לאשר הסדרים עם תאגידים הקשורים בכל הנוגע להפחתה בדמי החכירה ולהנפקת שטרות המירים למניות צים.
 
יש לציין כי על פי קביעת משרד רואה החשבון של החברה הזרמה של 250 מיליון דולר נחוצה לצים שכן אם תוכנית ההבראה לא תאושר הועלו ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי.
 
היקף החוב של צים בשנות תוכנית ההבראה (2009 עד שנת 2013) מסתכם ב-3.6 מיליארד דולר, לא כולל התחייבות בגין זכויות עובדים בהיקף כ-100 מיליון דולר. משנת 2014 עומד סך התחייבויות החברה על 430 מיליון דולר. החברה חייבת למחזיקי האג"ח בישראל כ-350 מיליון דולר.
 
נזכיר עוד כי עקב מצבה התזרימי הנוכחי פנתה חברת צים בתחילת החודש בבקשה מחברות הקשורות לחברה לישראל, להקדים לה תשלומים בסך כולל של כ-17 מיליון דולר. לאור מצבה, בקשת צים נענתה בחיוב.