החברה לישראל תזרים לצים 60 מיליון דולר

חברת האם של צים: ההזרמה חיונית להמשך פעילותה של צים, אם לא תאושר תוכנית ההבראה סכנה להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי". מנכ"ל צים: ההזרמה מהווה צעד חשוב לגיבוש הסדר פיננסי


00:00 ,27.08.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת האם של צים: ההזרמה חיונית להמשך פעילותה של צים, אם לא תאושר תוכנית ההבראה סכנה להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי". מנכ"ל צים: ההזרמה מהווה צעד חשוב לגיבוש הסדר פיננסי
 
אתמול התכנסה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לישראל בה הוחלט להמשיך במהלכים לתמיכה בחברת הבת צים בהם גיבוש תוכנית הבראה מסוכמת לחברה וכן הזרמת סכום של 100 מיליון דולר לחברה.
 
במהלך המפגש אתמול הוחלט על הזרמה מיידית של 60 מיליון דולר אשר יגובו בביטחונות שתעמיד צים לחברה לישראל. על פי החברה לישראל מדובר ב"הזרמה הנדרשת וחיונית להמשך פעילותה של צים" וכי החלטה מבוססת על הבנות שהושגו עם הרשות לניירות ערך. סכום זה, והזרמה בסך של 40 מיליון דולר שכבר הועברו לחברה יהוו חלק בלתי נפרד מסכום ההזרמה הכולל של 350 מיליון דולר שהחברה לישראל עשויה להזרים לצים במסגרת תוכנית ההבראה המוסכמת – כאשר זו תגובש ותאושר.
 
בדוחות הכספיים של החברה לישראל אשר פורסמו הבוקר צוין כי צים ממשיכה את המשא ומתן עם הנושים הפיננסיים ועם הגורמים האחרים במטרה לקבל אישורם למתווה תוכנית ההבראה כאמור.
 
החברה לישראל ציינה כי במידה ותוכנית ההבראה לא תאושר, או לא יושג המימון הדרוש בתקופת הביניים עד לגיבוש תוכנית ההבראה המלאה, הרי שעולים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של צים כ"עסק חי".
 
רפי דניאלי, מנכ"ל צים, הגיב על ההסכם לפי אושרה הזרמת כספים בסך 60 מיליון דולר ואמר כי "אישור הזרמת הכספים מהווה צעד חשוב לגיבוש הסדר הייצוב הפיננסי של צים".
 
עוד נמסר מחברת צים כי הזרמת הכספים באה בהמשך להודעת החברה לישראל בראשית החודש, בדבר מחויבותה להבטחת יציבותה הפיננסית ארוכת הטווח של צים. נבנתה תוכנית מורכבת הכוללת סדרה של פעולות שנועדו ליצור במשולב תהליך ארוך טווח שיוביל להתאוששות החברה עם השיפור בשווקים הבינלאומיים. בין השאר כולל המתווה שינויים והתאמות בקווי הספנות, הקטנת מספר האוניות שצים מפעילה, דחיית אספקת אוניות, הורדת מחירי חכירת אוניות והסדרים נוספים עם בעלי אוניות, וכן מו"מ אינטנסיבי עם בנקים ומוסדות פיננסיים על ארגון מחדש של החוב של צים.
 
כזכור הודיעה שלשום (25 באוגוסט) החברה לישראל כי באסיפת בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום חמישי שעבר לא אושרה הזרמה של 100 מיליון דולר לחברת צים. על פי הודעת החברה לישראל, סבורה הרשות לניירות ערך כי רוב המצביעים שהצביעו בעד אישור הזרמת הכספים לחברת הבת צים הינם בעלי עניין אישי ואין בתמיכתם כדי להוות שליש תומך כנדרש בחוק החברות, ועל כן לא אושרה ההחלטה ברוב של שליש תומך כנדרש.