החל יישום תהליכי CSI בנמל אשדוד

המהנדס דוד חורי הודיע אתמול על יישום ההסכם בין רשות המסים בישראל לבין רשות המכס והגנת הגבולות של ארה"ב. הצטרפות לפרויקט נועדה להגן על היצוא הישראלי לארה"ב


00:00 ,27.08.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

המהנדס דוד חורי הודיע אתמול על יישום ההסכם בין רשות המסים בישראל לבין רשות המכס והגנת הגבולות של ארה"ב. הצטרפות לפרויקט נועדה להגן על היצוא הישראלי לארה"ב
 
המהנדס דוד חורי, מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור ברשות המסים, הודיע אתמול על יישום ההסכם בין רשות המסים בישראל לבין רשות המכס והגנת הגבולות של ארה"ב בדבר תמיכה ביוזמת אבטחת מכולות – CSI.
 
המהנדס חורי ציין בהודעתו על תחילת יישום תהליכי ה-CSI בנמל אשדוד, וזאת בהמשך לחתימת על הצהרת עקרונות בין מנהל המכס, רשות המסים בישראל לבין ממשלת ארה"ב - משרד המכס והגנת הגבולות. יישום תהליכי CSI בנמל חיפה ידחה למועד מאוחר יותר עד אשר יושלמו האמצעים הנדרשים לכך.
 
משמעות יישום התהליך היא כי מדינת ישראל מצטרפת לפרויקט בו חברות מספר מדינות, אשר נועד לאבטח מכולות ולסכל התקפות טרור העלולות לשבש את הסחר הבינלאומי בתחום הספנות המסחרית.
 
כידוע, אירועי ה-11 בספטמבר 2001 הובילו את הרשויות בארה"ב לשינוי תפישת הביטחון ובעקבותיה גובשה "יוזמת אבטחת מכולות" - CSI (Container Security Initiative). תוכנית  CSIהינה תוכנית שלממשלת ארה"ב שמטרתה למנוע הברחת אמצעי לחימה, חומרי חבלה וכיו"ב לתוך ארה"ב. תוכנית זו מיועדת להגן על הסחר הימי העולמי באמצעות הגברת שיתוף הפעולה בנמלי היםבעולם, לשם זיהוי ובדיקה של מכולות בסיכון גבוה. בהתאם ליוזמה, בדיקות הביטחוןיבוצעו במדינות המוצא של הסחורות.
 
במסגרת הפרויקט, שלטונות המכס בארה"ב יבצעו הערכת סיכונים על מיצהר האונייה שמשודר על ידי סוכן האונייה עודבטרם תחילת טעינת המכולות ליצוא לארה"ב. במקרים שבהם עולה חשד לגבי מכולה מסוימת, יבקשו רשויות המכס בארה"ב מנציגי המכס בנמל אשדודלבצע שיקוף המכולה ובדיקות נוספות לפי העניין.
 
הצטרפות מדינת ישראל לפרויקט ה-CSI נועדה להגן על היצוא הישראלי לארה"ב, היות והפרויקטיאפשר כניסה מהירה של המכולות המיוצאות ממדינת ישראל לארה"ב, בפרט לנוכח העובדה כי 80% מהיצואמישראל דרך הים מגיע לארה"ב. כמו כן, שרשרת הסחר בין המדינות תהיה בטוחה ומאובטחתיותר. פרויקט זה אף מחזק ומעמיק את שיתוף הפעולה בין רשויות המכס בישראל לבין רשויות המכס בארה"ב.
 
המהנדס חורי ציין כי מינהל המכס יפרסם בימים הקרובים הוראות נוהל אודות המטלות ותחומי האחריות של כל גורמי הסחר הנוטלים חלק ביישום פרויקט זה וכן יקיים יום עיון לכל קהילת הסחר.