הלמ"ס: עלייה של 1.7% בהכנסות מפעילות הנמלים במאי

ההכנסות מפעילות הנמלים הסתכמו בחודש מאי ב-193 מיליון דולר בעוד סך יצוא שירותי התחבורה עלה ב-2.3% והסתכם ב-314 מיליון דולר. ההכנסות מיצוא השירותים ירדו ב-7.5% והסתכמו ב-1.937 מיליארד דולר


00:00 ,19.07.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

ההכנסות מפעילות הנמלים הסתכמו בחודש מאי ב-193 מיליון דולר בעוד סך יצוא שירותי התחבורה עלה ב-2.3% והסתכם ב-314 מיליון דולר. ההכנסות מיצוא השירותים ירדו ב-7.5% והסתכמו ב-1.937 מיליארד דולר
 
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יצוא השירותים בחודש מאי 2010 היה 1.937 מיליארד דולר - נמוך ב-7.5% מיצוא השירותים בחודש הקודם. זאת, לעומת עלייה של 17.7% ביצוא השירותים בחודש הקודם.
 
יצוא שירותי תחבורה התחלק ל"הובלת נוסעים" ול"יצוא שירותי תחבורה אחרים". יצוא שירותי התחבורה האחרים עלו ב-2.3% לעומת אפריל 2010 והסתכמו ב-255 מיליון דולר. המרכיב המשמעותי בשירותי התחבורה האחרים הינו הכנסות מהובלת מטענים בין נמלים זרים, הכנסות אלו עלו בשיעור של 1.7% והסתכמו ב-193 מיליון דולר במאי 2010.

 

ההכנסות מהובלת נוסעים בחודש מרס היו 59 מיליון דולר - עלייה של 7.9% לעומת חודש אפריל 2010, זאת, בהמשך לעלייה של 3.4% בחודש הקודם.
 
יצוא השירותים העסקיים ירד במאי 2010 ב-13% לאחר עלייה של 27.3% באפריל 2010. יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים והוא כולל שירותי תוכנה ומחשוב, מחקר ופתוח, שירותי תקשורת, שירותי הנדסה ושירותי טכנאים, פרסום, תמלוגים, בינוי, מסחר ועוד.
 
ההכנסות מתיירות נכנסת (לא כולל דמי נסיעה של התיירים) הגיעו בחודש מאי 2010 ל-360 מיליון דולר, עלייה של 7.3% בהשוואה לחודש הקודם ובהמשך לעלייה של 5.6% בהכנסות אלה בחודש אפריל 2010. ההכנסות מתיירות במאי 2010 היו גבוהות ב-18.3% מההכנסות בחודש המקביל אשתקד.