המשרד להגנת הסביבה: חברת נמל אשדוד לוקחת את משק הסחורות הישראלי כבן ערובה

ראש אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה: הוועדה לא האריכה ההיתר בשל כשלים חמורים של חברת נמל אשדוד ביישום תנאי ההיתר הקיים. תשקול מתן היתר לאחר הפעלת שני משפכים "ירוקים" ולאחר חתימה על חוזה להזמנת המערכות הרציפות של פריקת הגרעינים


00:00 ,25.06.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

ראש אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה: הוועדה לא האריכה ההיתר בשל כשלים חמורים של חברת נמל אשדוד ביישום תנאי ההיתר הקיים. תשקול מתן היתר לאחר הפעלת שני משפכים "ירוקים" ולאחר חתימה על חוזה להזמנת המערכות הרציפות של פריקת הגרעינים
 
רני עמיר, ראש אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, הגיב על מכתבו של מזכ"ל איגוד המשתמשים בתובלה ימית בתפזורת לשינוע גרעינים ומספוא, יונה ליכטנשטיין, שהופנה לשרי התחבורה, התמ"ת, החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
 
לדברי עמיר, הוועדה הבינמשרדית למתן היתרי הזרמה לים לא נענתה לבקשת חברת נמל אשדוד ולא האריכה לה את תוקף היתר ההזרמה לים שניתן לה, וזאת בגלל כשלים חמורים ביישום תנאי ההיתר הקיים.
 
עמיר מדגיש כי היתר זה אוסר הזרמה לים של נוזלים או פסולת, ולדבריו, זהו אינו היתר האוסר פעילות נמלית ופריקת סחורות בתפזורת. "לפיכך", מציין עמיר, "אם חברת נמל אשדוד החליטה להשבית את פעילותה בגין אי מתן היתר הזרמה לים זה, היא עשתה זאת על אחריותה הבלעדית".
 
עמיר הוסיף וציין כי "נעשה כאן שימוש ציני של חברת נמל אשדוד כאשר היא לוקחת כבן ערובה את משק הסחורות הישראלי, תוך התעלמות מוחלטת מאחריותה".
 
נציין כי בהחלטת הוועדה למתן היתרים להזרמה לים מיום 25 במאי נמסר כי חברת נמל אשדוד לא עמדה בדרישות ההיתר שהן: הקמת משפכים "ירוקים" כנדרש בהיתר, ופרסום מכרז להתקנת מערכות רציפות עבור פריקת הגרעיני עד 31 בדצמבר 2007. כמו כן צוין כי חברת נמל אשדוד לא הגישה בתקופת ההיתר דו"חות התקדמות בדבר הצטיידות במתקני פריקה נקיים, וכן לא ביצעה דיגומים ובדיקות מעבדה של שפכי ניקוזי הרציפים. כמו כן ציינה הוועדה כי חברת נמל אשדוד לא הציגה פתרונות חלופיים "נקיים" לפריקה ולטעינה של מכלול המטענים שבצובר למעט הצעת פתרון לפריקת גרעינים.
 
הוועדה ציינה בסיום דבריה כי היא תשקול מתן היתר לחברת נמל אשדוד "לאחר הפעלת שני משפכים 'ירוקים' לפחות או כל טכנולוגיה נקייה אחרת בהתאם לדרישות ההיתר וכן, לאחר חתימת חוזה להזמנת המערכות הרציפות של פריקת הגרעינים".
 
כזכור, מזכ"ל איגוד המשתמשים בתובלה ימית בתפזורת לשינוע גרעינים ומספוא הזהיר כי ימים ספורים לאחר פקיעת ההיתר ב-1 ביולי, יושבתו חלקים משמעותיים מתעשיית המזון בארץ, וזאת מכיוון שעל פי הנתונים נמל אשדוד מרכז כ-30% מסך היבוא של המטענים בצובר ובגרעינים.