המשתמשים: חשש כי העיצומים יביאו לעלייה של היטלי הצפיפות

איגוד המשתמשים טוען כי העיצומים בנמלים מסכנים את ההפחתות בהיטלי הצפיפות ומציין כי בשל העיצומים נגרמים נזקים של יותר ממיליון דולר ביום לבעלי המטענים. שפר לאוצר: פנו לבית הדין לעבודה לשם הפסקת העיצומים


00:00 ,01.09.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד המשתמשים טוען כי העיצומים בנמלים מסכנים את ההפחתות בהיטלי הצפיפות ומציין כי בשל העיצומים נגרמים נזקים של יותר ממיליון דולר ביום לבעלי המטענים. שפר לאוצר: פנו לבית הדין לעבודה לשם הפסקת העיצומים
 
העיצומים גורמים לצפיפות ולעיכובים במשלוח מטעני יצוא ובשחרור מטעני יבוא. כך, למשל, נמסר כי עקב העיצומים בנמל חיפה לא הצליח מסוף אוברסיז בחיפה להעביר לנמל חיפה מכולות יצוא, שהומכלו במסוף לשורה של אוניות. לפיכך הודיע המסוף כי עד תום השיבושים והחזרה לעבודה סדירה לא תועברנה מכולות לנמל חיפה.
 
חברים באיגוד המשתמשים בהובלה ימית מעריכים את הנזקים הישירים שכבר נגרמו להם ביותר ממיליון דולר ביום. יש חשש ממחסור צפוי במוצרים לחג, מלבד נזקים של הפסד עסקות יצוא, אוניות המודיעות על תם מסע בנמלים אחרים, אניות המדלגות על ישראל ופורקות  בנמלים אחרים.
 
נזכיר כי לאחרונה הודיעה חברת צים כי היא מפחיתה את היטל הצפיפות, גם בקווי הים האדריאטי, הים הטיראני, הים השחור ומזרח הים התיכון.
 
גד שפר, יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, הביע שביעות רצון מהפחתת היטל הצפיפות גם בקווי הים התיכון, אך הדגיש כי החישובים לפיהם הוחלט על הפחתת היטלי הצפיפות משקפים את המצב בנמלים בשלושת החודשים שחלפו. הוא הביע חשש כבד כי העיצומים הננקטים עתה בנמלים יביאו לעלייה מחודשת של היטלי הצפיפות.
 
בנוסף לכך פנה שפר לשר האוצר, רוני בראון, ותבע ממנו לפנות לבית הדין לעבודה כדי להפסיק מיד את העיצומים בנמלי ישראל. במכתבו לשר האוצר אומר שפר כי זה היום השביעי שעובדי הנמלים בישראל נוקטים עיצומים. להערכה הממעטת של איגוד המשתמשים בהובלה ימית, העיצומים גורמים לנזקים ישירים לבעלי המטענים ביותר ממיליון דולר ביום. זאת מלבד נזקים כבדים של הפסד עסקות יצוא, אוניות המדלגות על ישראל ופורקות בנמלים אחרים, נזקי אובדן מוניטין ואמינות ואובדן לקוחות.