הסדר החוב של צים נכנס לתוקף

בעקבות השלמת התנאים הנדרשים על ידי החברה נכנסו התנאים החדשים של אגרות החוב לתוקף. דירוג אגרות החוב עולה כצפוי ל-B. סמנכ"ל הכספים של צים: הדירוג הרלוונטי להסתכלות קדימה הוא דירוג B יציב


00:00 ,11.01.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

בעקבות השלמת התנאים הנדרשים על ידי החברה נכנסו התנאים החדשים של אגרות החוב לתוקף. דירוג אגרות החוב עולה כצפוי ל-B. סמנכ"ל הכספים של צים: הדירוג הרלוונטי להסתכלות קדימה הוא דירוג B יציב
 
צים השלימה את התנאים המתלים הנדרשים לכניסת התנאים החדשים של אגרות החוב לתוקף.
 
בעקבות זאת מודיעה חברת המדרוג מעלות על העלאת דירוג אגרות החוב ב-6 דרגות לדירוג Bכצפוי, המיוחס לשיפור רמת הנזילות של החברה, אשר תאפשר לחברה להתמקד בשיפור מיצובה העסקי והפיננסי.
 
חברת מעלות גם קבעה כי הדירוג החדש הינו "יציב", וציינה כי אם החברה תשיג את יעדי תוכנית ההבראה ותשפר את תזרים המזומנים ואת רמת הנזילות שלה עשוי הדבר להוביל למהלך דירוג חיובי בעוד שאם החברה לא תעמוד בתוכנית עלול הדבר להשפיע לרעה על הדירוג.
 
להעלאת הדירוג קדמה הודעה טכנית על הורדת הדירוג של אגרות החוב בתנאים הישנים שלהן ל-Dלאור כניסתו לתוקף של ההסדר הקובע להן תנאים חדשים.
 
אלון רווה, סמנכ"ל הכספים בצים, ציין בהמשך להודעת החברה כי "הורדת הדירוג ל- Dנובעת ממתודולוגיה של מעלות בעקבות ההגעה להסדר חוב. הדירוג הרלוונטי להסתכלות קדימה הוא דירוג Bיציב".
 
רווה הוסיף וציין כי "קביעת הדירוג לאגרות החוב של צים ל-B  על ידי מעלות נותנת ביטוי לאמונה בהסדר החוב של צים, ומחזקת את המסר המרכזי בהסדר כלפי מחזיקי האג"ח לפיו לא נדרשה מהם מחיקה כלשהי, וכל שסוכם עליו הוא דחייה בזמן בפירעון האג"ח, דחייה שבגינה קיבלו מחזיקי האג"ח פיצוי בבטוחות ובריבית".