השינוי המבני המתוכנן בנמלים: אושר לביצוע חלק יחסי מהתקציב השוטף ל-2005 לחודשי ינואר-פברואר

מועצת רשות הנמלים, בראשות דן תיכון, החליטה בדיון שקיימה בנושא התקציב השוטף לשנת 2005, כי לאור העובדה שהשינוי המבני בנמלים יכנס לתוקף ב- 17 בפברואר 2005, יאושר לביצוע רק החלק היחסי של התקציב - לחודשים ינואר ופברואר, בהיקף כולל של כ- 282 מיליון ש"ח


00:00 ,20.12.2004 מאת: מערכת פורט2פורט

מועצת רשות הנמלים, בראשות דן תיכון, החליטה בדיון שקיימה בנושא התקציב השוטף לשנת 2005, כי לאור העובדה שהשינוי המבני בנמלים יכנס לתוקף ב- 17 בפברואר 2005, יאושר לביצוע רק החלק היחסי של התקציב - לחודשים ינואר ופברואר, בהיקף כולל של כ- 282 מיליון ₪ (8% מהתקציב ההוצאות השנתי לכל חודש).
 
דן תיכון, יו"ר מועצת הרשות, מסר כי על פי הצעת המסגרת לתקציב השוטף לשנת 2005 שגיבשה הרשות, היקף הכנסות הנמלים החזוי לשנה הבאה יעמוד על כ- 1.9 מיליארד ₪, ההוצאות צפויות להסתכם בכ- 1.765 מיליארד ש"ח, ונוכח השינוי המבני המתוכנן בנמלים הוחלט לאשר בהתאמה ביצוע חלקי של התקציב.
 
עמוס רון, מנכ"ל רשות הנמלים, מסר כי במקביל לתהליך האשור החלקי של התקציב השנתי, הינחה את הנהלת הרשות להכין תקציבים לארבעת החברות שיחליפו את רשות הנמלים עם כניסת חוק הרפורמה בנמלים לתוקפו. רון מסר כי הדבר נועד לאפשר מעבר חלק ורציף להפעלת החברות בתום פעילות רשות הנמלים.
 
רון ציין כי בהשוואה לתקציב 2004, צפוי בשנה הבאה גידול בתקציב הכנסות הנמלים בשיעור של 4.5%, בהתבסס על תחזית הרשות לפיה תגדל תנועת המטענים בשנת 2005 ותסתכם בכ- 38.7 מיליון טון, גידול בשיעור של כ- 7% בהשוואה לאומדן תנועת המטענים בשנת 2004. הוא הוסיף כי תחזית ההוצאות לשנת 2005 מביאה בחשבון את תחילת הפעלת פרויקט היובל בנמל אשדוד אשר תתבטא בהגדלת מצבת העובדים וההוצאות השוטפות של הנמל בעשרות מיליוני ₪.