התעשיינים והסוחרים פנו לבית הדין הארצי לעבודה

זאת על מנת להפסיק עיצומי העובדים בנמלים. הפונות מבקשות מבית הדין לקבוע דיון דחוף בנושא עוד היום ומבקשות להיות צד בסכסוך קיבוצי וכן בקשה למתן סעד זמני דחוף ביותר


00:00 ,01.09.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת על מנת להפסיק עיצומי העובדים בנמלים. הפונות מבקשות מבית הדין לקבוע דיון דחוף בנושא עוד היום ומבקשות להיות צד בסכסוך קיבוצי וכן בקשה למתן סעד זמני דחוף ביותר
 
איגוד לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים הגישו היום בקשה לבית הדין הארצי לעבודה להיות צד בסכסוך קיבוצי וכן בקשה דחופה למתן סעד זמני דחוף ביותר, וזאת בשל הנזקים הכבדים שנגרמים לחבריהם, היבואנים והיצואנים, כתוצאה מהעיצומים הפראיים שנוקטים העובדים בנמלי הים.
 
בפנייה צוין כי "שביתה ו/או עיצומים בנמלי הים מקשה מאד על ההתנהלות העסקית התקינה בנמלים ומסבה לחברי שני הארגונים נזקים כבדים ביותר. בית הדין הנכבד מתבקש בזאת לקבוע דיון דחוף ביותר עוד היום."
 
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר כי "הכרזת ההסתדרות על סכסוך עבודה בנמלים נעדרת כל הצדקה עניינית וחסרת כל טעם. היא מוכיחה שוב את הכפיפות הבלתי נסבלת של ההסתדרות הכללית לוועדי העובדים בנמלים, ואת הנכונות להשתמש בנשק השביתה שימוש מופרז ובלתי נחוץ."
 
המבקשות נימקו פנייתן לבית הדין בכך שבסעיף 10 בהחלטת הממשלה, נאמר מפורשות כי: "אין בהחלטה זו כדי לפגוע בהסכמים קיבוציים קיימים שנחתמו עם עובדי חברות הנמלים בשנת 2005. על מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והממונה על התקציבים להציג בפני נציגות עובדי חברות הנמלים את האמור בהחלטה זו ולשמוע את דעתם."
 
בהתאם לכך, לין הדגיש כי "משמעות הדבר היא שהחלטת הממשלה תבוצע רק במסגרת ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם ועדי העובדים בנמלים. מילים מפורשות אלה, יש בהן כדי להבהיר שכל הפרסומים על פיהם הצעת הממשלה סותרת הסכמים שנעשו עם עובדי חברות הנמלים היא פשוט בלתי נכונה."
 
"עובדי הנמלים פועלים במידה רבה כאילו הם בעלי הנמלים בעצמם, וזאת בניגוד לכללי הדמוקרטיה שכן הבעלות על הנמלים היא של המדינה. רק הגופים הנבחרים שהם הממשלה והכנסת זכאים לקבוע כיצד תממש המדינה את זכויות בעלותה לטובת כלל המשק."