חברת נמל אשדוד: רווח נקי של 74 מיליון שקל בשנת 2007

הכנסות החברה במהלך השנה הגיעו ל-1.12 מיליארד שקל. חברת הנמל מזהירה מפני פגיעה באיתנותה הפיננסית כתוצאה מיישום הרפורמה בתעריפים. שוקי סגיס: החברה משלמת דמי שימוש מופקעים לחנ"י


00:00 ,31.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

הכנסות החברה במהלך השנה הגיעו ל-1.12 מיליארד שקל. חברת הנמל מזהירה מפני פגיעה באיתנותה הפיננסית כתוצאה מיישום הרפורמה בתעריפים. שוקי סגיס: החברה משלמת דמי שימוש מופקעים לחנ"י
 
חברת נמל אשדוד פרסמה היום את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2007. החברה סיימה את שנת 2007 ברווח נקי של כ-74 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של כ-124 מיליון שקל בשנת 2006. הכנסות החברה בשנת 2007 הסתכמו בכ-1.12 מיליארד שקל בהשוואה להכנסות החברה בשנת 2006, שהסתכמו בכ-1.01 מיליארד שקל. הרווח הגולמי בשנת 2007 הסתכם בכ-168 מיליון שקל לעומת הרווח הגולמי בשנת 2006, שהסתכם בכ-191 מיליון שקל.
 
מנכ"ל חברת נמל אשדוד, שוקי סגיס, אמר כי "הירידה המתמשכת בשער הדולר במהלך שנת 2007 השפיעה על נתוני ההכנסות של הנמל, המחושבות בעיקרן על בסיס המטבע. בנוסף, מלחמת לבנון השנייה, שאירעה בשנת 2006, והעובדה שנמל חיפה היה סגור לפעילות, הובילו לגידול משמעותי וחד פעמי בפעילות נמל אשדוד בחודשי המלחמה".
 
סגיס הוסיף כי "אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על האיתנות הפיננסית של החברה, זאת במיוחד לאור דמי השימוש המופקעים שמשלמת חברת הנמל לחנ"י ולאור הרפורמה בתעריפים, המוצעת בימים אלה. רפורמה זו תוביל לירידה דרסטית בהכנסות החברה ולפגיעה בערכה הכלכלי. כתוצאה מכך תשתיות המדינה והציבור המיועדות להפרטה יאבדו מערכן באופן קיצוני. החברה שבה על עמדתה לזרז את הליכי ההפרטה ולהימנע מרגולציית יתר הפוגעת פגישה קשה ביכולת התחרות".
 
חברת נמל אשדוד מדווחת כי במסגרת דו"חות 2007 תואמו הדו"חות הכספיים לשנת 2006 בדרך של הצגה מחדש על מנת לשקף בהם למפרע תיקון בחישוב האקטוארי של ההתחייבויות בגין עובדים בפנסיה תקציבית.
 
לדברי יו"ר חברת נמל אשדוד, ניצב (דימ'), יעקב רז, "בשנה האחרונה אנו רואים מגמה עולמית של האטה בפעילות הסחר, האטה זו לא דילגה על המשק הישראלי. נמל אשדוד, המהווה עוגן מרכזי בכל הקשור לענפי היבוא והיצוא, מושפע מפעילות הסחר העולמית בכלל ופעילות הסחר הישראלי בפרט".