חברת נמל אשדוד תפעל על פי "שיטת החלונות"

במסגרת השיטה יוקצו רציפים לאניות מכולה בחלונות זמן שבועיים קבועים. שוקי סגיס: מדובר במהפכה בסדרי כניסת האוניות לנמל, ההסכמים עם הלקוחות ייחתמו תוך שלושה חודשים. יעקב רז: שינוי משמעותי מהשיטה הנהוגה היום בנמלי ישראל


00:00 ,15.11.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

במסגרת השיטה יוקצו רציפים לאניות מכולה בחלונות זמן שבועיים קבועים. שוקי סגיס: מדובר במהפכה בסדרי כניסת האוניות לנמל, ההסכמים עם הלקוחות ייחתמו תוך שלושה חודשים. יעקב רז: שינוי משמעותי מהשיטה הנהוגה היום בנמלי ישראל
 
חברת נמל אשדוד הודיעה השבוע ללקוחותיה כי תחל בהפעלת תוכנית "החלונות", על פיה יוקצו רציפים לאניות מכולה בהסכמי חלון קבועים. מעתה, יעודכן כל לקוח כי הצעתו לקבלת חלון התקבלה, והחלון המוקצה הינו לסל אוניות בקו הרלוונטי עבורו, לתקופה מוגדרת מראש. גודל החלון המוקצה הינו על פי היקף הפעולות לפקידה ועשוי להשתנות על-פי שיקול דעתה של החברה. את המהלך הוביל ד"ר יהודה היימליך, מנהל פיתוח עסקי ואיכות הסביבה בחברת נמל אשדוד.
 
להודעה על הקצאת חלון צורף נוסח חוזה המפרט את התנאים להתקשרות עם חברת הנמל ומעוגנות בו התחייבויות הלקוח להיקף פעילות והתחייבויות חברת הנמל לתפוקות עבודה מוסכמות. שיטה זו מתבססת על הסכם מסחרי בין חברת הנמל לחברת הספנות. בהוראות ההסכם מקצה חברת הנמל לחברת הספנות חלון זמן שבועי לעגינה ולקבלת שירותי פריקה וטעינה. היה והאוניות של חברת הספנות תגענה לנמל בחלון הזמן שנקבע בהסכם, מתחייבת חברת הנמל על תפוקות עבודה מוסכמות, דבר שיבטיח לחברת הספנות עגינה עם הגעה לנמל וסיום העבודה בזמן שסוכם. חברת הספנות מתחייבת בפני חברת הנמל, על פקידה קבועה לאורך תקופת ההסכם ולנפח פעילות משמעותי.
 
ניצב בדימוס יעקב רז, יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד, אמר כי "הסכמי שירות בשיטת החלונות מהווה שינוי משמעותי מהשיטה הנהוגה היום בנמלי ישראל והיא הנוהג המקובל בעולם הספנות בנמלים המתקדמים. להסכמי שירות ישנם יתרונות משמעותיים לחברת הספנות, ביכולת לתכנן לטווח ארוך ולקבלת שירותים ברמה גבוהה יותר. חברת הנמל גם היא מרוויחה ממימוש התוכנית, בניצול טוב יותר של משאבי הנמל והגדלת נפחי הפעילות בו".
 
לדברי שוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד, "מיד לאחר משלוח ההודעות על הקצאת החלון, אנו נכנסים לתהליך שיארך כשלושה חודשים ובסופו יחתמו ההסכמים עם הלקוחות. תוכנית החלונות הינה מהפכה בסדרי כניסת האוניות לנמל. מעתה מערכת היחסים בין הלקוח והנמל לא תהיה מושתת רק על תקנות הנמלים אלא גם על הסכם משפטי חוזי על כל המשתמע מכך. חברת נמל אשדוד היא הראשונה ליישם הסכמי שירות בשיטת החלונות בנמלי ישראל".