חנ"י זכתה לדירוג טריפל Aaa מחברת מדרוג

הסיבות לדירוג הגבוה: העובדה כי חנ"י נמצאת בבעלות ממשלתית מלאה ומחזיקה ומנהלת את הנכסים הדרושים לפעילות הנמלית בישראל. בכוונת חנ"י לגייס חוב לטובת פיתוח התשתית הנמלית. יו"ר חנ"י: החברה משמשת גוף אטרקטיבי להשקעה


00:00 ,08.12.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הסיבות לדירוג הגבוה: העובדה כי חנ"י נמצאת בבעלות ממשלתית מלאה ומחזיקה ומנהלת את הנכסים הדרושים לפעילות הנמלית בישראל. בכוונת חנ"י לגייס חוב לטובת פיתוח התשתית הנמלית. יו"ר חנ"י: החברה משמשת גוף אטרקטיבי להשקעה
 
חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ זכתה בדרוג טריפל Aaa מטעם חברת הדירוג מידרוג. חברת הדירוג ציינה כי השיקולים העיקריים לדירוג הם הקשר ההדוק בין החברה לבין המדינה והאינטרסים שלה, העובדה כי החברה נמצאת בבעלות ממשלתית מלאה והיא מחזיקה ומנהלת את כל הנכסים הדרושים לפעילות הנמלית המשמעותית בישראל.
 
חברת המדרוג ציינה עוד כי לחנ"י נזקפים יתרונות מספר כגון העובדה כי חנ"י הינה חברה ממשלתית בעלת שליטה בכל הנכסים הקבועים הדרושים להפעלת הנמלים בישראל, כי לחברה גיבוי ממשלתי לצורך פיתוח הנמלים והנכסים שבהחזקת החברה, עובדה שבאה לידי ביטוי בשריון כספי החברה לשם מימון תוכניות הפיתוח וההשקעה של החברה בנמלים. כמו כן ציינה חברת הדירוג כי תקציב הפיתוח של החברה הינו תחת פיקוח ממשלתי, ולחברה אין חוב קיים עובר לגיוס החוב נשוא הדירוג.
 
בחברת נמלי ישראל הגיבו לדברים ויו"ר חנ"י, אלוף במיל' יפתח רון טל, אמר כי "הדירוג מעיד על הבעת אמון ברפורמה בנמלים, נמצא בזיקה ישירה למטרות החברה והמדינה ומאפשר לחברת נמלי ישראל להמשיך ולפתח את התשתיות הנמליות במדינת ישראל. המשך פיתוח נמלי הים חיוני להבטחת צמיחתה של כלכלת ישראל , ונועד להשיג את היעד האסטרטגי של הגדלת השתתפותה של ישראל בסחר הגלובלי והאזורי, תוך יצירת תחרות במרחבי הנמלים וקידום התייעלות בענף. חברת נמלי ישראל משמשת גוף אטרקטיבי להשקעה, משום שהיא החברה השלישית במשק הישראלי הזוכה לדירוג טריפל Aaa. פריצת דרך זו של המשק הנמלי יהווה זרז להנפקת חברות הנמל ומסמלת אמון רב של המשק בתחום הנמלי".
 
שלמה ברימן, מנכ"ל חברת נמלי ישראל, ציין כי "הדירוג מגבה את התוכניות המקצועיות של החברה לפיתוח הנמלים לטובת המשק הלאומי כולו. בכל עשור מוכפל הסחר הישראלי, תנועת המכולות בסחר העולמי רושמת גידול שנתי של מעל 7% בשנים האחרונות ואוניות ענק חדישות בגודל 12,500 TEU נכנסות לשירות. חברת נמלי ישראל נערכת לגידול בסחר הישראלי ובסחר הימי העולמי, לפוטנציאל הסחר למזרח התיכון ולתחרות מול נמלים אחרים באזורנו המצויים בתנופת פיתוח".
 
רישאר בן חיים, סמנכ"ל הכספים והשקעות של חברת נמלי ישראל, ציין כי "הדירוג  מיועד לצורך מימוש כוונות החברה לגייס חוב. מטרת גיוס החוב הינה השקעה בפיתוח התשתית הנמלית בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה שאושרה על ידי ממשלת ישראל ובהתאם להחלטות השרים. לכל גוף מוסדי יהיה חשוב להחזיק אג"ח של חברת נמלי ישראל גם בהיותו שותף לפיתוח המשק והן כהשקעה בטוחה חזקה לטווח ארוך. על פי המודל החוב ייפרע בתשלומי קרן קבועים על פני תקופה ארוכה".
 
מחנ"י נמסר עוד כי תקציב הפיתוח של החברה לשנת 2009 צפוי להסתכם בכ-616 מיליון שקל. התוספת לתקציב הפיתוח של החברה לשנת 2010 יעמוד על כ-1.516 מיליארד שקל וכי תקציב הפיתוח המצטבר של החברה עומד על סך של 6.92 מיליארד שקל. 
 
עוד נמסר מחנ"י כי הכנסות החברה לשנת 2008 הסתכמו לסכום של כ-506 מיליון שקל. סיווג ההכנסות נשען בין היתר על: דמי שימוש משתנים בעד הקרקע, דמי שימוש משתנים בעד הנכסים, דמי שימוש משתנים בעד תשתיות משותפות, אגרות המגיעות לחברת נמלי ישראל, מתן זכויות במקרקעין, הכנסות מימון, פחת מחברות  והכנסות שונות.