לין: הכרזת סכסוך עבודה בנמלים - ירייה מיותרת ללא כל הצדקה

נשיא איגוד לשכות המסחר מציין כי החלטת הממשלה אינה סותרת את ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם ועדי העובדים. הוסיף: "עובדי הנמלים פועלים במידה רבה כאילו הם בעלי הנמלים בעצמם, וזאת בניגוד לכללי הדמוקרטיה"


00:00 ,28.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

נשיא איגוד לשכות המסחר מציין כי החלטת הממשלה אינה סותרת את ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם ועדי העובדים. הוסיף: "עובדי הנמלים פועלים במידה רבה כאילו הם בעלי הנמלים בעצמם, וזאת בניגוד לכללי הדמוקרטיה"
 
"הכרזת ההסתדרות על סכסוך עבודה בגין הצעת הממשלה לנושא פיתוח הנמלים על פי מודל ה-Landlord נעדרת כל הצדקה עניינית וחסרת כל טעם. היא מוכיחה שוב את הכפיפות הבלתי נסבלת של ההסתדרות הכללית לוועדי העובדים בנמלים, ואת הנכונות להשתמש בנשק השביתה שימוש מופרז ובלתי נחוץ, אשר בסופו של דבר יהיה בעוכרי העובדים עצמם". כך אמר היום נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, בתגובה להכרזת ההסתדרות הכללית על סכסוך עבודה בנמלים.
 
לדבריו, "בסעיף 10 בהחלטת הממשלה בנושא מודל ה-Landlord בנמלים, נאמר מפורשות כי: "אין בהחלטה זו כדי לפגוע בהסכמים קיבוציים קיימים שנחתמו עם עובדי חברות הנמלים בשנת 2005.. על מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והממונה על התקציבים להציג בפני נציגות עובדי חברות הנמלים את האמור בהחלטה זו ולשמוע את דעתם."
 
בהתאם לכך הדגיש לין כי "משמעות הדבר היא שהחלטת הממשלה תבוצע רק במסגרת ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם ועדי העובדים בנמלים. מילים מפורשות אלה יש בהן כדי להבהיר שכל הפרסומים על פיהם הצעת הממשלה סותרת הסכמים שנעשו עם עובדי חברות הנמלים היא פשוט בלתי נכונה."
 
"עובדי הנמלים פועלים במידה רבה כאילו הם בעלי הנמלים בעצמם, וזאת בניגוד לכללי הדמוקרטיה שכן הבעלות על הנמלים היא של המדינה. רק הגופים הנבחרים שהם הממשלה והכנסת זכאים לקבוע כיצד תממש המדינה את זכויות בעלותה לטובת כלל המשק".