לשכות המסחר לוועדה לבחינת התעריפים: הסבסוד הצולב נמשך

לטענת האיגוד לא מדובר בהפחתה אמיתית אלא במצב אבסורדי לפיו מבטלים סבסוד צולב באגרות מחד ומעלים את התעריף השוטף מאידך. "לא ייתכן שרק בתום 10 שנים ישתוו תעריפי היצוא והיבוא במכולות"


00:00 ,29.10.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

לטענת האיגוד לא מדובר בהפחתה אמיתית אלא במצב אבסורדי לפיו מבטלים סבסוד צולב באגרות מחד ומעלים את התעריף השוטף מאידך. "לא ייתכן שרק בתום 10 שנים ישתוו תעריפי היצוא והיבוא במכולות"
 
"ביטול האפליה ארוכת השנים והשוואת תעריפי אגרת רציף ביבוא לאגרת רציף ביצוא תעשה צדק עם המגזר העסקי כמו גם עם הצרכן הסופי, שבסופו של דבר שילם את תוספת העלויות". כך טען יחזקאל דסקל, מנכ"ל איגוד לשכות המסחר, בפני הוועדה לבחינת תעריפי הנמלים בראשות מנכ"ל משרד התחבורה, גדעון סיטרמן.
 
דסקל בירך את מנכ"ל משרד התחבורה גדעון סיטרמן ואת חברי הוועדה על הניסיון האמיץ לטפל בתעריפי הנמלים ולבטל את האפליה הסקטוריאלית במבנה התעריפים, שהיה לב לבה של הרפורמה לפני כ-3 שנים. יחד עם זאת, טען כי לא יתכן שתהליך חשוב והיסטורי זה יימשך לאורך 10 שנים, שכן בתעריפים המוצעים עדיין קיים סבסוד צולב.
 
כיום, הכנסות הנמלים מאגרות רציף ביבוא נאמדות בכ-900 מיליון שקל, שהם כמחצית מכלל הכנסות הנמלים שנאמדות בכ-2 מיליארד שקל.בנוסף, בהתאם להצעת הוועדה, יבוא מכולה מלאה 20 רגל עולה בשנה הראשונה לרפורמה 1,118 שקל לעומת יצוא מכולה מלאה 20 שעולה רק 627 שקל.
 
"לא ייתכן שרק בתום 10 שנים ישתוו תעריפי היצוא והיבוא במכולות. לא מדובר בהפחתה אמיתית אלא במצב אבסורדי לפיו מבטלים סבסוד צולב באגרות מחד ומעלים את התעריף השוטף מאידך". דסקל פנה לוועדה בבקשה לקבל את הנתונים ההשוואתיים ואת בסיסי הנתונים שעומדים מאחורי התחשיב מאחר ובלעדיהם לא ניתן להגיש המלצות מקצועיות.
 
דסקל ציין עוד כי הוא אינו מאמין בתחרות בנמלים. "התחרות האמיתית צריכה להיות בין הרציפים עצמם שיופעלו על ידי מפעילים שונים בשיתוף עם עובדי הנמלים. רק אז תהיה תחרות אמיתית על רמת השירות והמחיר. זה השילוב הנכון ליצירת תחרות."
 
על כן, הדגיש כי בכדי שהרפורמה במבנה התעריפים תהיה אפקטיבית עליה לכלול אספקטים נוספים כמו התייעלות מוגדרת בהשוואה לסטנדרטים בינלאומיים, התייעלות במרכיבי כוח האדם למיניהם, ייעול השירות, והשקעות בציוד על פי לוחות זמנים,הן מצד חברת נמלי ישראל בפיתוח הרציפים והן מצד חברות נמלי אשדוד וחיפה בציוד ובמכשור.
 
כמו כן, באיגוד לשכות המסחר דורשים את התחייבות הנמל על עמידה בלוחות זמנים. "כיום כשהלקוח גורם לעיכוב בלוחות זמנים הוא מחויב כלפי הנמל, אולם כשהנמל גורם לעיכוב בלוחות זמנים אין לו שום מחויבות כלפי הלקוח ולא מוטל עליו קנס כלשהו".