משרד האוצר שוקל לבטל הפטור מהסדרים כובלים בענף הספנות

מציין כי הדבר נעשה במסגרת ניסיון להגביר את התחרותיות בענף הספנות "ובכך להביא להפחתת התשלומים בגין שירותי ההובלה ולהעלאת רמת השירות". הפטור יבוטל בעוד כשנה - 1 ביולי 2011


00:00 ,05.07.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

מציין כי הדבר נעשה במסגרת ניסיון להגביר את התחרותיות בענף הספנות "ובכך להביא להפחתת התשלומים בגין שירותי ההובלה ולהעלאת רמת השירות". הפטור יבוטל בעוד כשנה - 1 ביולי 2011
 
במסגרת טיוטת חוק ההסדרים לשנים 2010-2011 מציע משרד האוצר לבטל את החריג הקבוע בסעיף  3(7) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 לעניין הסדר אשר כבילותיו נוגעות לתובלה בינלאומית בים.
 
משרד האוצר מציע במסגרת חוק ההסדרים כי תחילתו של התיקון לחוק ההגבלים העסקיים תהיה ביום 1 ביולי 2011 (בעוד כשנה), ושר האוצר יוסמך לדחות מועד זה בצו לתקופה שלא תעלה על שנה מן המועד האמור, כלומר, עד יולי 2012 לכל היותר.
 
במסגרת דברי ההסבר של משרד האוצר נכתב כי "הפטור חריג גם ביחס לנהוג בקרב מדינות מפותחות בעולם, אשר בהן רווחת המגמה בדבר צמצום הפטורים מתוך ההבנה שתחרות בענף משיאה את התועלת למשתמשים".
 
כמו כן מזכירים באוצר דו"ח של ארגון ה-OECD לפיו הארגון ממליץ בפני מדינות הארגון לצמצם את הפטורים מתחולת דיני ההגבלים העסקיים, כך שיבוטל לכל הפחות, לגבי הסכמים הכוללים תיאום מחירים ובמקרים שונים גם להסכמי שיתוף פעולה תפעוליים.
 
משרד האוצר מציין כי "החלת דיני ההגבלים העסקיים על ענף הספנות עולה בקנה אחד עם הרצון להגביר את התחרותיות ובכך להביא להפחתת התשלומים בגין שירותי ההובלה ולהעלאת רמת השירות, ואף מהווה התאמה של מצב הרגולציה בתחום ההגבלים העסקיים למגמות העולמיות ולמצב באיחוד האירופי.