ההסתדרות תבקש להשבית את העבודה בנמלים

בבקשה שהוגשה לפני זמן קצר לביה״ד הארצי לעבודה מבקשת ההסתדרות לקבוע דיון דחוף בסוגיית הרפורמה בנמלים. בדיון תדרוש ההסתדרות את זכותם של העובדים לפתוח בשביתה. הנהלת נמל אשדוד לבית הדין: הורה לעובדים לנהל מו״מ בתום לב


11:15 ,17.06.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

ההסתדרות פנתה לפני זמן קצר לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשה לקבוע דיון דחוף בסוגיית הרפורמה בנמלים. בדיון תדרוש ההסתדרות את זכותם של העובדים לפתוח בשביתה על מנת לסיים את המו״מ הנוגע לרפורמה ולשמור על זכויותיהם. בית הדין יתבקש בדיון להסיר את הצו המונע מהעובדים לממש את זכותם החוקית לשבות. מהסתדרות נמסר כי הדיונים נקלעו למבוי סתום. 

 

מהסתדרות נמסר עוד כי במהלך שלושת השבועות האחרונים קיימו הצדדים לרפורמה הידברות אינטנסיבית על מנת לסיימה. אולם, למרות הנכונות שגילתה נציגות העובדים להגיע לפתרון הסוגיות שבמחלוקת והשעות הארוכות שהשקיעו בהידברות הדרגים הגבוהים ביותר, מוצו הדיונים מבלי שהגיעו הצדדים להסכמות, ולטענת ההסתדרות בשלו התנאים למאבק על עתיד העובדים.

 

הבקשה הוגשה על ידי עו״ד אלעד מורג מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ועו״ד שי תקן ממשרד פישר בכר חן ושות'.

 

למרות האווירה האופטימית שאפיינה את תחילת המו״מ המרתוני אותו יזם בית הדין הארצי לעבודה שהחל ב-22 במאי, וההסכמות וההתקדמות שהושגה במספר נושאים נראה כי שבוע ההארכה לא הוביל להסכמות והתקדמות נוספות אלא דווקא להיפך - אי הסכמות אשר ״תקעו״ את המו״מ. 

 

מההסתדרות הכללית נמסר כי ״לא נתפשר על האיתנות הפיננסית של הנמלים, הן ברמת הביטחונות הכלכליים והן בהקצאת תשתיות שיאפשרו תחרות הוגנת מול הנמלים החדשים. בשלב זה, אין מנוס מלערב את בית הדין ולבקש את מימוש זכות השביתה וזאת על מנת לסיים את סאגת הרפורמה בנמלים״.

 

ועדי העובדים מודים כי חלה התקדמות אולם קיימים נושאים חשובים כגון רשת הביטחון הכלכלית ופרטיה, תנאי הפרישה מרצון לעובדי דור א׳ שטרם הוסכמו, וכן סוגיית הבעלות על חלק מהרציפים, בייחוד אלו המשמשים לבניית הנמלים החדשים. 

 

נזכיר כי כבר בשבוע שעבר הזכירו ועדי העובדים כי קצה נפשם בסחבת והם לא יסכימו לגרירת רגליים ומשיכת זמן בנושא. עוד בטרם התחיל המו״מ הבהיר יו״ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, בפני בית הדין הארצי לעבודה כי במידה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכמות, ידרוש את זכות השביתה לעובדי הנמלים כחוק, וככל הידוע תדרוש היום ההסתדרות מבית הדין להכריז על סכסוך עבודה בנמלים עקב כישלון המו״מ. 

 

הנהלת נמל אשדוד לבית הדין: הורה לעובדים לנהל מו״מ בתום לב

 

עורכות הדין חיה ארמן, מיכל הברפלד ועירית באגון ממשרד הרצוג פוקס נאמן, מסרו בשם הנהלת הנמל כי החברה מבקשת מבית הדין הארצי להורות לעובדים לנהל מו״מ בתום לב, ענייני ומהיר בסוגיית הגברת הפריון והיעילות כנגד נכונות החברה להעניק בטחון תעסוקתי לעובדי דור ב׳.