חנ״י: השקעה של 381 מיליון שקל בבניית הנמלים החדשים ברבעון הראשון

הדוחות הכספיים של חנ״י חושפים כי הכנסות החברה במהלך הרבעון הראשון של 2018 הגיעו ל-207.7 מיליון שקל. החברה מדווחת כי דמי תשתית ברוטו ירדו בכ-23 מיליון שקל בגלל ירידה בתעריף של יבוא מכולות מלאות


15:01 ,03.06.2018 מאת: מירב רונן

חברת נמלי ישראל פרסמה את הדוחות הכספיים של החברה עבור הרבעון הראשון של 2018, וזאת בעקבות הפיכתה לחברה ציבורית לאחר שגייסה אגרות חוב מהציבור בשווי של 1.5 מיליארד שקל באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב. חנ״י מדווחת על רווח נקי של 106.1 מיליון שקל עבור הרבעון הראשון של 2018 וזאת לעומת רווח של 167 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

 

הדוחות הכספיים של חנ״י חושפים כי הכנסות החברה במהלך הרבעון הראשון של 2018 הגיעו ל-207.7 מיליון שקל – זאת בהשוואה להכנסות של 224.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עוד עולה מהדוחות כי הכנסות החברה עבור שנת 2017 כולה עמדו על 936.6 מיליון שקל. 

 

הכנסות החברה התחלקו לתשלום עבור דמי תשתית המהווים כ-41% משיעור הכנסות החברה, ועמדו על 84.3 מיליון שקל. ההכנסות עבור דמי השימוש עמדו על 68.9 מיליון שקל ועמדו על כ-33% מסך הכנסות החברה. ההכנסות משירותים נמלים הגיעו ל-59.6 מיליון שקל והם עומדים על כ-29% מסך הכנסות החברה. מגזר הכנסות חשוב נוסף הינו תקבולים שחברת חנ״י מקבלת עבור מתן זכויות לשימוש במקרקעין - הכנסות אשר עמדו ברבעון הראשון על 40.9 מיליון שקל. 

 

סך הנכסים של חנ״י עבור הרבעון הראשון של השנה מוערך בכ-15.5 מיליארד שקל – עלייה של 2% לעומת 15.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחנ״י מסבירים כי הגידול נובע בעיקרו מגידול בהשקעות החברה בבניית נמלי המפרץ והדרום. חנ״י מציינת בדוח כי השקעות החברה במהלך הרבעון הראשון בהקשר זה הסתכמו בכ-381 מיליון שקל. 

 

החברה מדווחת בנוסף על הכנסותיה ממכירות ושירותים במהלך הרבעון הראשון שהגיעו ל-207.65 מיליון שקל - הכנסות אשר ירדו ב-8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו הכנסות החברה עמדו על 224.6 מיליון שקל. 

 

החברה מסבירה את הירידה בהכנסות בירידה של כ-13 מיליון שקל נטו בגין שינוי בתעריפי היבוא והיצוא הקבועים בצו המחירים כפי שפורסם בשנת 2010 (דמי תשתית ברוטו ירדו בכ-23 מיליון שקל בגלל ירידה בתעריף של יבוא מכולות מלאות. מנגד, ההשבה ירדה בכ-10 מיליון שקל כך שדמי התשתית נטו ירדו בכ-13 מיליון), ירידה של כ-10 מיליון שקל נטו בגין שירותים נמליים כתוצאה מהכנסה חד פעמית ששולמה על ידי בז״ן וכן מירידה בפעילות הממגורות. עוד מציינת החברה גידול בדמי השימוש המשתנים בסל של כ-6 מיליון שקל לאור עלייה בהכנסות של חברות הנמל.