חנ״י: ירידה בתעריפי יבוא המכולות השפיעה על ההכנסות

החברה מדווחת על ירידה של 22.3% בדמי התשתית שהגיעו ל-244 מיליון שקל במהלך ינואר עד ספטמבר לעומת 314 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. אושרה העסקתו של שלמה ברימן כמנכ״ל לשנתיים מעבר לגיל הפרישה עד נובמבר 2020


13:36 ,03.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמלי ישראל פרסמה את הדוחות הכספיים של החברה עבור הרבעון השלישי של 2018, מהם עולה כי חלה ירידה בהכנסות החברה מדמי תשתית נטו. נציין כי עיקר דמי התשתית נובעים מהכנסות מתנועת מכולות. במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה הניבו דמי התשתית 244 מיליון שקל לעומת 314 מיליון שקל – ירידה של 22.3%. מהחברה נמסר כי הקיטון בדמי תשתיות נטו בסך של כ-70 מיליון שקל נובע בעיקרו מירידה בתעריפי יבוא של מכולות מלאות, זאת על אף שהיא קוזזה חלקית בשל עלייה בכמות המכולות.

 

הכנסות החברה מדמי השימוש עמדו בתשעת החודשים הראשונים של השנה על 209 מיליון שקל לעומת 204 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – זאת לאור עלייה בהכנסות של חברות הנמל. הכנסות החברה משירותים נמליים עמדו על 205 מיליון שקל לעומת 213 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

עוד עולה מהדוחות כי חנ״י השקיעה במהלך ינואר – ספטמבר 1.14 מיליארד שקל בבניית נמלי המפרץ והדרום.

 

עוד עולה מהדוחות הכספיים של חנ״י כי שלמה ברימן, מנכ״ל חברת נמלי ישראל, ישמש בתפקידו עד נובמבר 2020 וזאת למרות שהגיע לגיל פרישה השנה. דירקטוריון החברה אישר את העסקתו לתקופה שמעבר לגיל הפרישה ב-24 חודשים נוספים.