ירדן: ועדת החקירה על בריחת האונייה הליברית הולידה עוד ועדת חקירה

כזכור, האונייה חמקה בראשית החודש מנמל עקבה, בעת תמרון חנייה, לאחר שהמתינה במשך 85 יום בנמל עד לקבלת החלטה בבית המשפט


00:00 ,28.11.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

בירדן פורסמו מסקנות ועדת החקירה אשר מינה ראש הממשלה עון אלח'צאוונה לבדיקת נסיבות בריחת האונייה הליברית SUR על מטענה מנמל עקבה.

הועדה בראשותו של השר בלי תיק לענייני משפט ד''ר אבראהים אלע'אזי מצאה כי "גורמים רבים הנוגעים בדבר כשלו" והמליצה להקים ועדת חקירה נוספת בראשות שר המשפטים הירדני על מנת לבצע חקירה משפטית לקביעת אחריות מי מהנוגעים בדבר.

כן הגיעה הועדה למסקנה כי אין חלוקת סמכויות ברורה בין רשות הנמלים הירדנית לבין רשות הספנות והחברה המעניקה שירותי נמל בנמל עקבה, דבר אשר תרם לאירוע "אשר פגע בשמו הטוב של נמל עקבה" כלשון הועדה.

הועדה הירדנית הטילה את רוב האשמה על רשות הספנות הירדנית כאחראית על הסדרי התנועה בנמל עקבה ועל מתן אישורי כניסה ויציאה מהנמל. הועדה מתחה ביקורת על רשות הספנות הירדנית על כך שהאצילה כמה מסמכויותיה לחברה המעניקה שירותים נמל נלווים בנמל עקבה.

בחקירה התברר עוד כי בבניין הפיקוח בנמל עקבה לא היה בעת בריחת האונייה אלא איש תקשורת בלבד ולא לווה אותו אדם מוסמך המתמצא בתנועת האוניות.

מכס עקבה גם הוא לא יצא נקי מדו''ח הועדה והוא הואשם כי היה צריך לדרוש מבעלי המטען להשמידו מיד ולא להתיר לו להמתין בבטן האונייה.

עוד המליצה הועדה להעניק לחיל הים הירדני סמכויות רחבות יותר באזור נמל עקבה על מנת שיוכל לסייע למניעת הישנות מקרים כגון אלה.

נזכיר כי האונייה הליברית חמקה בתאריך 8.11.2011 בעת תמרון חנייה מנמל עקבה לאחר שהמתינה במשך 85 יום בנמל עד לקבלת החלטה בבית המשפט בתביעות הדדיות שהוגשו על האחריות למטען קלוקל של 18,000 טון תירס צהוב אותו נשאה.