משרד האוצר: החל מ-2018 תוגבל אחסנת כלי רכב בנמלים ל-3 חודשים

השר כחלון חתם על תיקון לתקנות המכס במסגרתו הורחבה הגדרת 'מחסן מסוף מטענים', והיא כוללת כעת גם מחסנים לאחסנת כלי רכב. השטח המינימלי למחסנים אלה: 10,000 מ"ר ובמרחק של עד 20 ק"מ מבית המכס. משרד האוצר: התיקון יביא לכניסת שחקנים חדשים בתחום האחסון


10:00 ,09.05.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

שר האוצר, משה כחלון, חתם לאחרונה על תיקון לתקנות מכס, לפיו התקופה המרבית להחסנת כלי רכב בנמלים הימיים תעמוד על 3 חודשים, במקום המצב לפני התיקון של שנה, ובכך תפחת הצפיפות בנמלים וישופרו תהליכי הסחר בישראל. ממשרד האוצר נמסר כי קיצור פרק הזמן של האחסנה בנמלים תביא לכניסת שחקנים חדשים לתחום האחסון בדמות מסופים עורפיים לרכב.

 

אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס ברשות המסים, הודיע כבר בתחילת אפריל לנשיא איגוד יבואני הרכב ולמנכ"לי חברות נמלי אשדוד וחיפה כי עד לסוף השנה הנוכחית (31.12.17) הם מתבקשים להתארגן תפעולית לכך שהחל ב-1 בינואר 2018 אחסנת כלי רכב בנמלים תהיה לפרק זמן של 3 חודשים, וזאת על מנת לצמצם את הפגיעה בפעילות השוטפת בנמלים.     

 

לפי התיקון לתקנות המכס הורחבה הגדרת 'מחסן מסוף מטענים' והיא כוללת גם מחסן סגור ומחסן חצרים המיועדים לאחסנת כלי רכב בלבד, המיובאים באניות והמגיעים אליו בהובלה יבשתית לשם אחסנתם עד לשחרור או להעברה למחסן רכב. תיקון ההגדרה מאפשר מתן רישיון מחסן רישוי והחלת תקנות המכס על המסופים החדשים שייפתחו, בכלל זה ביטוח, ערבויות, סמכות פיקוח ובקרה וכיו"ב.

 

מפרטים שפורסמו בנושא באתר רשות המסים עולה כי השטח המינימלי ל"מחסן מסוף מטענים (רכב)" יהיה 10,000 מ"ר - בין אם או הוא סגור או פתוח (חצר), והוא ימוקם עד מרחק של 20 ק"מ (אווירי) מבית המכס הקרוב.

 

נזכיר כי על פי הגדרת רשות המסים, "מחסן רשוי" הינו מחסן בפיקוח ורישיון מינהל המכס אשר מאפשר ליבואן לאחסן בו מטענים בטרם שולמו המסים עבורם ובטרם שוחררו מפיקוח המכס. מינהל המכס אחראי לתשתית המשפטית המסדירה את קיומם של מחסנים אלו , לרישוי שלהם ולפיקוח ובקרה אחר עבודתם השוטפת בהתאם לתנאים הקיימים. מחסנים רשויים הם כלי חוקי לשירות קהילת סחר החוץ. האחסנה במחסנים אלו מאפשרת ליבואנים אחסנת טובין ארוכת טווח תחת פיקוח המכס ושחרורם תוך תשלום המסים החלים עליהם.