אלון חסן הורשע בשתי פרשיות של עבירות מרמה והפרת אמונים

בית המשפט העליון קיבל חלקית את ערעורה של המדינה על זיכויו המלא של מי שהיה יו״ר ועד העובדים בנמל אשדוד, הותיר על כנו חלק מן הזיכוי תוך ביקורת קשה על התנהגותו. בית המשפט המחוזי בבאר שבע יגזור את עונשו


12:48 ,03.12.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

בית המשפט העליון קיבל היום (יום ג׳, 3.12.19) חלקית את ערעורה של המדינה והרשיע את אלון חסן, לשעבר יו״ר ועד העובדים בנמל אשדוד, בשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור, וכן בשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד. בית המשפט העליון דחה את ערעורה על זיכויו של חסן מאישום אחד. המדינה לא ערערה על זיכויו של חסן מאשמת קבלת שוחד והלבנת הון, וכפי שציין בית המשפט העליון - למעשה חזרה בה מחלק ניכר מכתב האישום.

 

במקביל לכהונתו כיו״ר ועד העובדים, היו לחסן קשרים משפחתיים, קשרי חברות וקשרים עסקיים עם חברת דנה לוגיסטיקה, אשר פעלה בתחומי הנמל ונתנה שירותים שונים ללקוחות הנמל. החברה הייתה בבעלותו של יניב בלטר, ידידו של חסן, ובן-דודו, דוד חסן, שימש בה כמנהל בכיר ואמור היה להפוך לשותף בה. בלטר נדון ל-18 חודשי מאסר, ואילו אחיו, אורי בלטר - עוד מנהל בחברה - נדון לשישה חודשי עבודות שירות, לאחר שהודו בעבירות שיוחסו להם.

 

השופט יוסף אלרון (בתמיכת השופטים ניל הנדל וג׳ורג׳ קרא) הרשיע את חסן בעבירה של מרמה והפרת אמונים בידי עובד ציבור ובעבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד, משום שבכובעו כיו״ר ועד העובדים העביר בשנת 2013 לחברת דנה פרוטוקולים של דירקטוריון נמל אשדוד ודוח ביקורת פנימי של הנמל. בכך היה חסן מצוי בניגוד עניינים מובהק בין האינטרס של הנמל, לבין האינטרס של חברת דנה והאינטרס האישי שלו בתוצאות הליך משפטי שנקטה חברת דנה נגד הנמל בעקבות הפסקת ההתקשרות איתה.

 

השופטים הנדל וקרא גם הרשיעו בדעת רוב את חסן באותן עבירות באישום נוסף - מעורבותו בפרשת ״יצואני הגרוטאות״. כיו״ר ועד העובדים השתתף חסן בישיבה שנועדה למצוא פתרון לשביתת עובדי הנמל בשנת 2011 ואשר במהלכה הופסקה העמסת הגרוטאות על אניות. בישיבה זו נכח אורי בלטר, ובין השופטים נפלה מחלוקת בשאלה, האם כבר באותו שלב הציעה דנה את שירותיה בפיקוח על העמסת הגרוטאות, על-מנת שניתן יהיה לחדש עבודה זו. השופטים הנדל וקרא קבעו שהעובדות משיבות על כך בחיוב ולכן הרשיעו את חסן. ״אם בכך לא ניתן לראות ניגוד עניינים, לא ידעתי ניגוד עניינים מהו״, אמר קרא על התנהגותו של חסן באותה פגישה.

 

שלושת השופטים הותירו על-כנו את זיכויו של חסן בפרשת הופס-קליר.

 

השופט אלרון דחה עקרונית את טענת המדינה, לפיה דפוס התנהגותו החוזר ונשנה של חסן בהתנהלותו מול חברות בנמל אשדוד, מבסס כשלעצמו את האפשרות להרשיעו בעבירת מרמה והפרת אמונים, אף אם כל מעשה ומעשה כשלעצמו אינו עולה כדי עבירה זו.

 

כמו-כן נותר על-כנו זיכויו של חסן מההאשמה לפיה ניסה לקדם התקשרות בין קונצרן כי״ל לבין חברת דנה (אשר לא יצאה לפועל), שכן העליון קבע שאין מקום להתערב בממצאים העובדתיים של המחוזי בנושא זה. חסן זוכה גם מאשמת מעורבות בהתקשרות בין חברת קידוחי הנפט שמן לבין דנה, לאחר שגם כאן נקבע כי אין להתערב בממצאים ולפיהם לא הייתה מצדו התערבות של ממש ולא נפל פגם בהתנהגותו בנושא זה.

 

השופט הנדל אמר בהקשר זה: ״התמונה הכוללת באישומים ובמעשים בהם יש לקבוע שהמשיב פעל בניגוד עניינים מותירה רושם, כי לא פעם המשיב נהג בנמל אשדוד במידה מסוימת כבשלו, וכי לא חשש מלערב את ידיו בנושאים רבים, אף אם נושאים אלו אינם מענייניו או חמור מכך – שהתערבות זו עשויה להיחזות כהתנהגות בלתי הולמת. המשיב הילך על החבל הדק המפריד בין ההתנהגות הפלילית לבין זו שאינה. אך לאור הדברים הללו חשוב לבחון את הדיכוטומיה הזו באור מעט שונה״.

 

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אשר כאמור זיכה את חסן מכל האישומים נגדו, הוא שיגזור כעת את עונשו. את המדינה ייצגו עוה״ד איתמר גלבפיש ותמר פרוש, את חסן ייצגו עוה״ד אשר אוחיון וחן הולנדר, ואת דוד חסן - שזיכויו נותר על-כנו - ייצג עו״ד ניל סיימון.