דירוג מעלה: חברת נמל אשדוד זכתה לדירוג ״פלטינה״

החברה זכתה בציונים גבוהים בתחומי ניהול ודיווח, יחסי עבודה, היבטים אתיים וגיוון והכלה ודווקא בפרק איכות הסביבה זכתה לניקוד נמוך. זוהי הפעם השנייה ברציפות שחברת הנמל זוכה לדירוג פלטינה


10:42 ,30.07.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדוד נכנסה בפעם השישית לדירוג ״מעלה״ היוקרתי (לשנת 2018) ודורגה בקטגוריית ״פלטינה״, הקטגוריה הגבוהה ברשימה – קטגוריה בה זכתה גם בשנה שעברה. 

 

בדירוג ״מעלה״, המפורסם מאז שנת 2006, משתתפות למעלה מ-100 החברות הגדולות הפעילות במשק הישראלי, וביניהן חברות ממשלתיות, חברות פרטיות וחברות ציבוריות. הדירוג מאפשר מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות והסטנדרטים בישראלומאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהןבתחום האחריות התאגידית. החברות הציבוריות מהוות בסיס למדד מעלה בבורסה לניירות ערך.

 

הדירוג, אשר מבוצע על ידי ועדה ציבורית בלתי תלויה, נועד לשמש ככלי לניהול תשתית האחריות התאגידית בחברות, כולל 9 פרקים: היבטים אתיים בתהליכים עסקיים, יחסי עבודה, שרשרת אספקה, גיוון והכלה, תרומה לקהילה, מעורבות חברתית של עובדים,  איכות הסביבה, ממשלתאגידי ופרק ניהול ודיווח. 

 

חברת נמל אשדוד זכתה בציונים גבוהים במיוחד בדירוג, ועל כן דורגה בקטגוריית פלטינה ברשימה. החברה זכתה בציונים גבוהים בתחומי ניהול ודיווח, יחסי עבודה (96), היבטים אתיים (90) וגיוון והכלה (89).

 

יחד עם זאת נציין כי בתחום איכות הסביבה הכולל בדיקת עבירות בתחומי איכות הסביבה,  מדיניות וניהול איכות הסביבה, ניתוח מהותיות של ההשפעות הסביבתיות ומדידה וקביעת יעדים: אנרגיה, פסולת, מים ושכפים נמל אשדוד זכתה לציון הנמוך ביותר – ציון 7, קרי ציון בין 62.5 לבין 72.5. נציין כי דווקא תחום זה מהווה כ-20 אחוז מהציון המשוקלל של חברת נמל אשדוד, למרות משקלו הגבוה בציון החברה זכתה לדירוג פלטינה.