הנהלת נמל אשדוד פנתה לבית הדין האזורי לעבודה

חברת נמל אשדוד הגישב לבית הדין האזורי לעבודה בקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד הצעדים הארגוניים הבלתי חוקיים של עובדי בתי מלאכה. מציינת בפנייה לחברות ההובלה: השלכות כבדות של השיבושים על חלונות הזמן המוקצים לאניות המכולה


12:53 ,23.12.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

נמל אשדוד הגיש היום (23/12) לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד הצעדים הארגוניים הבלתי חוקיים הננקטים על ידי עובדי בתי המלאכה, וזאת מבלי שהוכרז סכסוך עבודה ומבלי שניתנה הודעה על נקיטת הצעדים.

 

העובדים המשתייכים לסקטור בתי המלאכה, גרמו בתקופה האחרונה לשיבושים הגורמים לעיכובים משמעותיים ולהשלכות כבדות בעמידת החברה בחלונות הזמן המוקצים לפריקה או טעינה של האוניות. בבקשה נטען בין היתר כי הנזק הנגרם לחברה וללקוחותיה כתוצאה מהצעדים הארגוניים הבלתי חוקיים הוא כבד ביותר. לאורך התקופה, קיימו חברי הנהלת נמל אשדוד שיחות שוטפות עם חברי ועד העובדים במטרה לברר את פשר העיכובים, אולם אלה הכחישו כי מתקיימים שיבושי עבודה.

 

מדובר בעובדים האחראים בין היתר על תיקון תקלות במנופים, הפועלים באופן שוטף בנמל לפריקת וטעינת אוניות הפוקדות את הנמל. בתקופה האחרונה, נרשמה האטה בקצב טיפולם בתקלות במנופים באחד הרציפים העמוסים והפעילים ביותר בנמל. בנוסף, מספר המנופים הזמינים משפיע באופן ישיר גם על מספר העובדים שהחברה יכולה להעמיד לשם פריקת מכולות.

 

עוד נכתב בבקשה כי ככל הידוע לחברה, הרקע לשיבושי העבודה הינו חלק מניסיון להפעיל לחץ בלתי לגיטימי על הנהלת נמל אשדוד במסגרת המשא ומתן על ההסכם הקיבוצי המתנהל בין הצדדים בימים אלה. הנהלת נמל אשדוד מבקשת מבית הדין להורות לנציגות העובדים להורות לכל אחד מעובדי הסקטור לשוב לעבודה מלאה, סדירה ותקינה, בקצב מלא וללא כל האטה ושיבוש. בין היתר, מבקשת חברת הנמל מבית הדין שיקבע כי הצעדים הארגוניים הננקטים אינם חוקיים, וכי העובדים הנוטלים חלק בשיבושים יהיו זכאים לשכר ראוי בלבד.

 

נציין כי מחלקת לקוחות של חברת נמל אשדוד פנתה הבוקר במכתב לחברות ההובלה בו היא מסבירה כי ״בתקופה האחרונה נרשמה האטה בקצב הטיפול של עובדי בתי מלאכה בתקלות במנופים ברציף 23, בקו המים ובעורף. שיבושים אלה הביאו לעיכובים משמעותיים ולהשלכות כבדות בעמידת החברה בחלונות הזמן המוקצים לאניות המכולה״.

 

מחלקת לקוחות בנמל אשדוד מציינת כי בעקבות השיבושים, פנתה הבוקר (23.12) חברת הנמל לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בבקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד צעדים ארגוניים בלתי חוקיים של עובדי סקטור בתי המלאכה בנמל.

 

הנהלת הנמל ביקשה מבית הדין, בין היתר, להורות לנציגות העובדים להורות לכל אחד מעובדי הסקטור לשוב לעבודה מלאה, סדירה ותקינה, בקצב מלא וללא כל האטה ושיבוש.

 

את חברת נמל אשדוד מייצגות בתיק עורכות הדין חיה ארמן, הדר אלאור ומעיין רז ממשרד הרצוג פוקס נאמן.