חברת נמל אשדוד בקטגוריית זהב של דירוג מעלה

דירוגן של למעלה מ-100 חברות ציבוריות מהמובילות במשק נמדד לפי שש קטגוריות ונועד לשמש ככלי לניהול תשתית האחריות התאגידית בחברות


00:00 ,02.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדודדורגה בקטגוריית זהב של דירוג מעלה לשנת 2013.

היתה זו הפעם השנייה שחברת הנמל נכנס לדירוג.

בדירוג השתתפו מעל ל-100 חברות. דירוג מעלה מאפשר לחברות הציבוריות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהןבתחום האחריות התאגידית. החברות מהוות בסיס למדד מעלה בבורסה לניירות ערך.

הדירוג נועד לשמש ככלי לניהול תשתית האחריות התאגידית בחברות, והוא כולל ששה פרקים: אתיקה בישראל, סביבת עבודה, מעורבות בקהילה, איכות הסביבה, ממשלתאגידי ופרק ניהול ודיווח.

חברת נמל אשדוד זכתה בציונים גבוהים בתחומי הבריאות, מדיניות השקעה חברתית בטיחות, גיוון סביבת עבודה, פיתוח ההון האנושי והתנדבות העובדים.