יוגב פתח בהליך שימוע ליו"ר וחברי דירקטוריון נמל אשדוד

ראש רשות החברות הממשלתיות זימן את גדעון סיטרמן ושניים מחברי הדירקטוריון להליך שימוע לכאורה בשל טענה להתנהלות לקוייה ולאי מניעת ניגוד העניינים שבו מצוי יו"ר ועד העובדים אלון חסן


19:05 ,02.12.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

יו"ר חברת נמל אשדוד גדעון סיטרמן ושני חברי דירקטוריון, שרית בובליל ואריה ברדוגו, זומנו לשימוע בפני רשות החברות הממשלתיות. מכתבי הזימון לשלושה נשלחו היום (ב') בשעות הצהריים ולרשותם עומדים 30 יום להיערך לשימוע.

"במסגרת בחינת פעילות דירקטוריון החברה הכינה יחידת ההפרטה ברשות מסמך הבוחן את התנהלותו של דירקטוריון החברה ביחס למספר ארועים ונושאים בתקופה האחרונה", כתב יוגב לסיטרמן והוסיף: "מן המסמך שהוכן עולים ליקויים בהתנהלות דירקטוריון החברה בארועים שנבחנו, ובפרט עולה כי בנושאים מסויימים נפלו ליקויים מהותיים בדרך בה מילאת את תפקידך כדירקטור".

אורי יוגב, ראש הרשות, נימק במכתבו את הליך השימוע לאור ליקויים לכאורה בתנהלות השלושה לרבות הימנעותם, עפ"י יוגב, מלפטר עובדים שהואשמו בפלילים, מהעובדה שלאורך תקופה של שנתיים התנהלה החברה ללא סמנכ"ל כספים, לאור טענתנו של יוגב שחברי הדירקטוריון התערבו באופן פסול במכרזים למינוי עובדים, וכן לאור העובדה שלטענתו הם לא מנעו את ניגוד העניינים שבו היה מצוי יו"ר הוועד אלון חסן שהפעיל, עפ"י הטענה, חברות בבעלותו שניהלו עסקים על חברת נמל אשדוד. 

יוגב ציין שהרשות שוקלת את הפעלת סמכותה, ובמידה והנימוקים של היו"ר סיטרמן לא יספקו, הוא יפעל "להפסקת כהונתך כדירקטור שאינו ממלא את תפקידו כראוי בחברה".