לשכת המסחר ת״א מתריעה: נתבע את נמל אשדוד בגין תפעול רשלני

לטענת המתריעים ״לחברת נמל אשדוד מעמד ציבורי ייחודי הנובע משיוכה הממשלתי, וחלה עליה מחויבות נורמטיבית לוודא אספקת שירותים חיוניים ובזמן סביר״. טוענים: היבואנים חווים עומס חריג בנמל כאשר מטעני יבוא ויצוא לא מועמסים או לא נפרקים מאניות בפרק זמן סביר


13:01 ,12.09.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

לשכת המסחר תל אביב והמרכז ומספר חברות יבואניות, פנו לשיקו ז׳אנה, מנכ״ל חברת נמל אשדוד, במכתב התראה לפני תביעה וזאת בשל רשלנות בתפעול נמל אשדוד. מכתב ההתרעה נשלח באמצעות עו״ד אליס אברמוביץ ועו״ד עידן גנון.

 

לטענת המתריעים, ״מאז סוף שנת 2020 חווים היבואנים עומס חריג בנמל אשדוד כאשר מטענים ביבוא וביצוא לא מועמסים או לא נפרקים מאניות בפרק זמן סביר. הדבר מביא לשורה ארוכה של נזקים הוצאות כספיות למשתמשים בשירותי הנמל – איבוד זמן קריטי לשיווק המוצרים, הפרות חוזים כתוצאה מאי-עמידה בלוחות זמנים של יעדי אספקה, השמדת סחורה ושורה ארוכה של חיובים והיטלים הן מחברות הספנות מהן מהנמל עצמו כמו אחסנה ועוד״.

 

לטענת המתריעים ״לחברת נמל אשדוד מעמד ציבורי ייחודי הנובע משיוכה הממשלתי, וחלה עליה מחויבות נורמטיבית לוודא אספקת שירותים חיוניים ובזמן סביר. הדבר עולה בבירור מכתב ההסמכה״.

 

במכתב נכתב, בין השאר, כי ״התחייבויות של חברת הנמל הופרו באופן שיטתי במהלך החודשים האחרונים, תוך שהדבר מסב נזק כספי של ממש למרשינו, שלא לדבר על נזקים אחרים כמו פגיעה במוניטין ובשמם הטוב של מרשינו. כתב ההסמכה עוסק גם בסיטואציה האמורה, והוא קובע כי חברת הנמל תחוב בנזיקין במקרה של התרשלות בתפעול הנמל בהתאם להתחייבויותיה״.

 

שמות החברות היבואניות בסעיף 11 במכתב נמחקו מכיוון שאין לנו רשות לפרסם את שמותיהן והיקף הנזקים, אך נוכל לציין שמדובר בחברות מתחומים שונים: מזון, ציוד רפואי, ציוד לבניין, ושווי הנזק הכולל נאמד בכשני מיליון שקל.

 

לדברי עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: ״מה שעומד כעת על סדר היום הוא נושא עקרוני בעל חשיבות עליונה למשק המדינה: חובת חברות מונופוליסטיות בבעלות המדינה המציעות שירותים חיוניים למשק המדינה, ולאמיתו של דבר, משפיעות ישירות על כלל תפקודו של המשק וכן על העלות הסופית לצרכן. החובה של גופים אלה לתת שירותים ברמה גבוהה בכל עת וגם להיערך למתן שירותים בתקופות גאות, שכן הם בעלי אופי מונופוליסטי והאחריות המוטלת עליהן היא אחריות מוחלטת״.

 

לין הוסיף כי ״ייתכן שהנהלת נמל אשדוד עשתה כל אשר אפשר לספק שירותים נאותים, אבל היו גורמים אחרים שהכשילו אותה. אך אם זו תמונת המצב, זה בוודאי ישתקף בכתב ההגנה או בתביעת צד שלישי אותה יגיש הנמל כנגד צדדים שלישיים האחראים לרמת תפקוד שלא נתנה מענה הולם לצרכי המשק. מעבר לנזקים הישירים שנגרמו ליבואנים שמגישים את התביעות וכן להרבה יבואנים או יצואנים אחרים שטרם הגישו את התביעות, מסיבות כאלה ואחרות, עומדים על הפרק גם הנזקים שנגרמו לכלל המשק כתוצאה מהתפקוד הנחות, המתנות ממושכות של אניות המגיעות לישראל, אי סילוק מכולות ריקות ופגיעה חמורה בדימוי של נמלי ישראל בעולם הספנות״.

 

טרם נמסרה תגובה מחברת נמל אשדוד.