נמל אשדוד לספקים ולמובילים: הקפידו על יישום חובת בידוד

מחלקת הביטחון מזהירה במכתב שהוציאה לכל החברות, הספקים והקבלים העובדים בשטח נמל אשדוד כי יש למנוע הגעה של עובדים שצריכים לשהות בבידוד. מזהירה: נשקול המשך ההתקשרות עם מי שיפר את ההנחיות


11:10 ,09.09.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדוד הוציאה אתמול מכתב לכל החברות, הספקים והקבלנים הבאים בתחומי שטח חברת הנמל בנושא הקפדה ושמירה על חובת הבידוד ודרישה להימנע מהגעה לשטח חברת הנמל מגורמים הנמצאים בבידוד.

 

במכתב שהוציאה חטיבת הביטחון נאמר כי ״בהתאם להנחיות שקיבלה חברת נמל אשדוד ממשרד הבריאות ובהתאם להוראות הדין, הנכם נדרשים למנוע מכל מי מטעמכם מלהגיע לחצרי חברת נמל, בשעה שמי מאלו מחויבים לשהות בבידוד, בין אם כתוצאה ממחלה, חשיפה לחולה מאומת או כל סיבה אחרת״.

 

מנמל אשדוד נמסר עוד כי על אף האמור לעיל, אם יתברר כי ״הופרה חובת הבידוד והתייצב אדם מטעמכם בחצרי חברת הנמל חרף חובתו לשהות בבידוד, חברת הנמל תראה בכך הפרה חמורה של חובותיכם כלפיה, על כל המשתמע מכך״. עוד נמסר כי ״חברת הנמל שומרת על זכותה לשקול את המשך ההתקשרות עמכם וכן לשקול את ביטול אישור כניסתם לתחומי הנמל״.

 

עוד מבקשת חטיבת הביטחון כי ידווח לה על כל מקרה בו עובד או אדם מטעם החברה/ הספק מנוע מלהגיע לשטח חברת נמל אשדוד.