נמל הדרום: ערעור בביהמ״ש על זכייתה של שפיר הנדסה

אינטר-אלקטריק טוענת כי עבודות החשמל בפרויקט - בשווי מוערך של כ-13 מיליון שקל, הובטחו להימסר לידיה, אך ברגע האחרון נמסרו לחברה אחרת. שפיר הנדסה: לומדים את התביעה. ייתכן והדבר יעכב את לוחות הזמנים של הפרויקט


10:49 ,09.01.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת שפיר הנדסה אשר נבחרה במכרז לביצוע עבודות פיתוח, בנייה וחשמל בפרויקט נמל הדרום הודיעה אתמול כי חברה אשר התחרתה מולה במכרז של TIL – באמצעות חברת הבת הישראלית ״הדרום קונטיינר טרמינל״ מבקשת לפתוח מולה בהליך משפטי. מדובר ככל הנראה בחברת אינטר-אלקטריק, חברת בת של קבוצת אינטר תעשיות, אשר טוענת כי עבודות החשמל בפרויקט - בשווי מוערך של כ-13 מיליון שקל, ואולי אף יותר מכך - הובטחו להימסר לידיה, אך ברגע האחרון נמסרו לחברה אחרת. 

 

במסגרת הפנייה לבית המשפט מבקשת אינטר-אלקטריק אשר מערערת לבית המשפט, להצהיר כי הינה הזוכה במכרז אשר פורסם על ידי TIL באמצעות חברת בת לביצוע עבודות הבנייה בלבד בפרויקט, ובהתאמה להוציא לפועל את הזכייה של המבקשת במכרז הנ״ל אל הפועל, וכי על TIL להימנע מלקדם ו/או לממש את ההתקשרות לביצוע עבודות הבנייה בלבד בפרויקט עם צד שלישי כלשהו שאינו המבקשת.

 

אינטר אלקטריק טענה כי ״נמנע ממנה שלא כדין רווח קבלני וכן היא תובעת פיצוי בעקבות טובת הנאה שצמחה ל״הדרום קונטיינר טרמינל״ בעקבות מסירת ידע מקצועי של החברה אשר ״היה בו כדי לאפשר הפחתת עלויות הביצוע של עבודות החשמל בפרויקט אשר הניב לנתבעת טובות הנאה משמעותיות״.

 

מחברת שפיר הנדסה נמסר כי החברה לומדת את הבקשה ותגיש תגובתה ועמדתה המלאה לבית המשפט במועד על פי הדין.

 

נציין כי מול שפיר הנדסה התמודדו במכרז חברת אלקטרה, חברת מנוליד וחברת אינטר אלקטריק. חברת שפיר הנדסה זכתה במכרז הכולל לפיתוח עבודות פיתוח, בנייה וחשמל בנמל הדרום בהיקף של 730 מיליון שקל. לא מן הנמנע כי תביעה זו עשויה לעכב עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לפרויקט.