עלייה של 13.5% בהכנסות נמל אשדוד ברבעון השלישי של השנה

הכנסות החברה ברבעון עמדו על 270.5 מיליון שקל, כשהרווח הנקי ירד מ-32 מיליון שקל אשתקד ל-21 מיליון שקל; עלייה של 3.6% בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עם ירידה של 9.2% ברווח הנקי


11:52 ,15.12.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

דירקטוריון חברת נמל אשדוד אישר את הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של 2015, לפיהם הכנסות הנמל בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-789.9 מיליון שקל, לעומת 762.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 3.6%.

 

הרווח הגולמי של החברה בתקופה עלה ל-162.8 מיליון שקל, לעומת 113.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 43.5%. הרווח התפעולי של החברה בתקופה עלה ל-74.8 מיליון שקל ביחס ל-11.4 מיליון שקל אשתקד.

 

הרווח הנקי של חברת נמל אשדוד בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 63.5 מיליון שקל, לעומת 70.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של % 9.2, הנובע מתנודתיות בשוק ההון שהשפיעו על תיק ההשקעות הפיננסי של החברה.

 

הכנסות הנמל ברבעון השלישי  של השנה הסתכמו ב-270.5 מיליון שקל, לעומת 238.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, מהווה עלייה של 13.5%.

 

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הסתכם ב-63.9 מיליון שקל, לעומת 30.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 109.7%. הרווח התפעולי ברבעון הגיע ל-36.7 מיליון שקל, לעומת 3.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי הסתכם ב-21 מיליון שקל לעומת 32 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מתנודתיות שוק ההון.

 

מנכ"ל נמל אשדוד בפועל יצחק בלומנטל : "דירקטוריון החברה והנהלתו הובילו את הארגון לעלייה מרשימה ברווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה. החל משנת 2020 יפעלו באשדוד שני נמלים  מתחרים. תוכנית הפיתוח וההשקעות שאושרה בהנהלת החברה ובדירקטוריון בהיקף  כספי של מעלה מ-300 מיליון שקל מתקציב ההשקעות העצמי של הנמל, מיישמת בפועל את המדיניות החברה להיערך לעתיד בהתבסס על אתגרי התחרות ועל מודל שינוע באניות מטען גדולות, המחייבות ציוד תפעולי מורכב וחדשני".