שוב עיצומים בנמל אשדוד

הסיבה הפעם היא רצונם של העובדים לבצע את עבודות הפריקה והטעינה במסגרת עבודות הפיתוח להקמת נמל הדרום


11:21 ,03.11.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

היום בשעה 15:00 אמור להתקיים בבית הדין לעבודה בבאר שבע דיון בבקשת חברת נמל אשדוד להורות לעובדים לשוב לעבודה מלאה ולהפסיק את העיצומים בהם החלו בדרישה לבצע בעצמם את עבודות הבנייה של נמל הדרום.

 

במקביל לפניה לבית הדין פנתה הנהלת החברה למחזיק התחבורה בהסתדרות אבי אדרי, בבקשה להורות לעובדים לשוב לעבודה מלאה ולעכב את העיצומים עד לקבלת החלטה של בית הדין לעבודה, עקב מצב החירום בו נתון המשק בימים אלו עקב המצב הביטחוני והפגיעה בכלכלה.

 

מהפנייה לבית הדין עולה כי שיבושי העבודה של העובדים מתבטאים בהוראה שקיבלו מהוועד להאט את העבודה בנמל.

 

הרקע לעיצומים, כפי שנמסר להנהלת הנמל וכפי שעולה מההודעה על סכסוך העבודה שנמסר ביום 15 באוקטובר, נעוץ, בין השאר בטענת העובדים, כי הם זכאים לבצע את כל העבודות הכרוכות בפריקה ובטעינה בקו המים הנדרשות במסגרת עבודות הבנייה ופיתוח התשתית להקמת הנמל הפרטי החדש - נמל הדרום.

 

הנהלת חברת נמל אשדוד הבהירה לנציגות העובדים כי כל שירותי החובה הניתנים על ידה בהתאם לכתב ההסמכה של החברה יבוצעו באמצעות עובדי חברת נמל אשדוד בלבד. אולם, לא רק שבניית נמל חדש אינו נמנה כחלק משירותי החובה בכתב ההסמכה של החברה, אלא שהעבודות, שלטענת העובדים מבוצעות באמצעות "מיקור חוץ", הינן עבודות שלחברה אף אין את הציוד והידע לביצוען. לפיכך, היענות לדרישת נציגות העובדים בעניין זה משמעה הקצאת עובדים לטובת עבודות שלא יבצעו בפועל ולמעשה ישולם להם שכר מבלי שבוצעה על ידם כל עבודה והם ישבו בטלים.

 

כמו כן הבהירה הנהלת הנמל לנציגות העובדים, כי ההכרזה על סכסוך העבודה מהווה הפרה בוטה של פסק דינו של בית הדין הארצי בסוגיית קישון מזרח והגדרת הסכסוך כסכסוך שפרץ על רקע מיקור חוץ הוא איפה ניסיון לעקוף את האיסור לשבות בכל הנוגע להקמת הנמלים החדשים, כפי שנקבע בהחלטותיו הקודמות של בית הדין הארצי לעבודה.

 

עיצומי העובדים, טוענת הנהלת החברה בפנייה לבית הדין, גורמת ללקוחות הנמל ולנמל פגיעה כספית קשה וכן פגיעה קשה במוניטין החברה. בנוסף, פוגעת השביתה בצדדים שלישיים, כגון חברות ההובלה הימיות העוגנות בנמל וללקוחות הממתינים לסחורה, שלא לצורך ועל לא עוול בכפם.

 

לא התקבלה תגובת ועד עובדי נמל אשדוד לדברים.

 

לא התקבלה תגובת ההסתדרות לדברים.