רווחי ״חברת אלכסנדריה למכולות״ המצרית צנחו ב-23%

רווחי החברה אשר שייכת למשרד התחבורה המצרי, רשמו במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת הכספים הנוכחית הגיעו ל-65 מיליון דולר לעומת 84 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד


10:04 ,12.05.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

רווחיה של ״חברת אלכסנדריה למכולות ולטיפול במטענים״, השייכת למשרד התחבורה המצרי, רשמו במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת הכספים הנוכחית צניחה של כ-23% על בסיס שנתי. הירידה מיוחסת בין השאר להשלכות משבר קורונה על ענף הספנות.

 

החברה רשמה רווח נקי של כ-65 מיליון דולר מתחילת יולי 2019 עד סוף מרץ 2020, בהשוואה לרווח של 84 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת הכספים הקודמת. הכנסותיה של ״חברת אלכסנדריה״ במהלך התקופה הנדונה הסתכמו ב-113 מיליון דולר, לעומת 129 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת הכספים הקודמת.

 

במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת הכספים הנוכחית, טיפלה החברה בכ-668 אלף TEUs, ירידה של 25 אלף TEUs, או 4%, לעומת התקופה המקבילה בשנה הכספית הקודמת.

 

יצוין כי ״חברת אלכסנדריה״ אחראית על הפעלת שני מסופי מטענים בנמל אלכסנדריה ונמל דח׳ילה.