נמלי ישראל: עלייה של 17% בתנועת המכולות ברבעון הראשון

ניתוח איגוד המשתמשים בהובלה ימית מציין כי נרשמה התאוששות בפעילות הנמלים ברבעון הראשון של 2010 לאחר ירידה דרסטית ב-2009. גד שפר: חשש שההתאוששות בסחר החוץ תואט בשל מצב היורו


00:00 ,20.05.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

ניתוח איגוד המשתמשים בהובלה ימית מציין כי נרשמה התאוששות בפעילות הנמלים ברבעון הראשון של 2010 לאחר ירידה דרסטית ב-2009. גד שפר: חשש שההתאוששות בסחר החוץ תואט בשל מצב היורו
 
בשנת 2009 שונעו בנמלי הארץ רק כ-979,500 מכולות מלאות, לעומת 1,066,700 מכולות מלאות בשנת 2008 - קיטון של יותר מ-8%, כך עולה מניתוח של מגמות בסחר הימי הישראלי בשנת 2009 ותחילת 2010 שנעשה באיגוד המשתמשים בהובלה ימית. קיטון זה מעיד בצורה מוחשית על עוצמת המשבר הכלכלי.
 
על פי ניתוח נתונים זה, בנמל אשדוד ניכרה, לכאורה, למרות המשבר, מגמת גידול מרשימה בתנועת המכולות, שעלתה ב-7% במהלך שנת 2009, יחד עם זאת, בחינה של נתוני המכולות המלאות שעברו בנמלי ישראל מצביעה על כך שבנמל אשדוד חל קיטון של 1% בתנועת המכולות המלאות. לעומת זאת, נרשמה קפיצה של 72% במספר המכולות הריקות שעברו בנמל אשדוד.
 
מאיגוד המשתמשים בהובלה ימית נמסר כי גם עלייה זו ניתן לייחס להשפעות המשבר הכלכלי, שכן התנודות בסחר העולמי יצרו תופעות דומות של גידול בתנועת המכולות הריקות והצטברות של מכולות ריקות בנמלים שונים בעולם.
 
בנמל חיפה היתה מגמת ירידה בולטת במיוחד: קיטון של 13% בתנועת המכולות המלאות. בחיפה היתה ירידה כוללת של 11%, מ-821,600 מכולות בשנת 2008 ל-728,000 ב-2009, בסך כל תנועת המכולות שעברו בנמל.
 
בנמל אילת, שפעילות המכולות בו מצומצמת למדי, ניכרה בשנת 2009 עלייה ניכרת בתנועת המכולות, מ-2,000 מכולות בשנת 2008 ל-5,000 מכולות בשנת 2009.
 
הסחר הימי הישראלי הסתכם בשנת 2009 ב-33.9 מיליון טון, לעומת 40.5 מיליון טון בשנת 2008, ירידה של כ-16%. בהשוואה לכלל הגידול בתנועת המטענים בנמלים בנתוני כמויות (כולל מטענים במכולות). הקיטון בתנועת המכולות נמוך יותר מהקיטון בכמות המטענים בנמלים, ובמכולות (מלאות) היה, כאמור, קיטון של 8%, בכלל המכולות נרשם קיטון של 2.5%.
 
מגמת ההתאוששות בנמלים החלה ברבעון השלישי של 2009. ברבעון זה שונעו בנמלי ישראל כ-510,000 מכולות, 7% יותר מהרבעון השלישי של 2008 מאחר שברבעון השלישי של 2008 כבר החלו להסתמן סימנים של מיתון כלכלי, ניתן לאשש את מגמת ההתאוששות בהשוואה בין 2009 ל-2007. גם בהשוואה זו, ברבעון השלישי של 2009 נרשם גידול של 4% לעומת הרבעון השלישי של 2007. ברבעון האחרון של שנת 2009 שונעו בנמלים כ-532,000 מכולות (ריקות ומלאות), ביחס ל-514,000 מכולות בחודשים אלו בשנת 2008 - גידול של 3.5%.
 
התחזקות מגמת ההתאוששות נרשמה גם ברבעון הראשון של 2010 ובחודשים ינואר – מרץ 2010 עברו בנמלים 557,000 מכולות, לעומת 476,000 מכולות ברבעון המקביל ב-2009 - גידול של 17%. הגידול הינו הן ביבוא והן ביצוא, והוא ניכר גם בהשוואה לרבעון האחרון של שנת 2009.
 
גם בסך כל המטענים העוברים בנמלים ניכר שיפור משמעותי. בחודשים ינואר-מרץ 2010 עברו בנמלים 9.38 מיליון טון, ביחס לשיעורים של 7.8 - 8.7 מיליון טון בכל רבעון בשנת 2009. העלייה בכמות המכולות המלאות הינה עקבית וניכרת הן בנמל חיפה והן בנמל אשדוד. בנמל אשדוד היתה ברבעון זה עלייה של 34% בכמות המכולות המלאות לעומת הרבעון הראשון של 2009 שנחשב לתקופת המשבר. ביחס לרבעון האחרון של 2009, העלייה היא של 11%.
 
בולטת במיוחד העלייה ביצוא המכולות המלאות מנמל אשדוד, שהגיעה לשיעור של 36,800 מכולות ברבעון הראשון של 2010, בעוד שבכל אחד מהרבעונים הקודמים בשנת 2009 לא עלה מספר המכולות המיוצאות מהנמל על 25,400 יחידות. אחוז המכולות הריקות היה 32 אחוז ומספרן היה דומה מאוד לכל אחד מהרבעונים של 2009.
 
גם בנמל חיפה נרשמה עלייה ניכרת בכמות המכולות המלאות ביחס לרבעון הראשון של 2009: 152,200 מכולות מלאות לעומת 134,000 בינואר - מרץ 2009 – גידול של 13%. בנמל חיפה עברו ברבעון הראשון של 2010 רק  35,800 מכולות ריקות.
 
יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, גד שפר, אומר כי למרות הנתונים החיוביים של עלייה בתנועת המכולות בנמלי ישראל ברבעון הראשון של 2010, הוא חושש מההשפעות הנוכחיות עקב מצב כלכלות מדינות היורו.
 
"המשק הישראלי עבר, בעקבות חולשת הדולר, תהליך של התאמה לשוק היורו. מפעלים עזבו שווקים ולקוחות משוק הדולר ועשו מאמצים, לעתים במחיר לא זול, לפרוץ לשוק היורו. המעבר הזה סייע לרבים מהם לשרוד את משבר 2008/9, אבל עכשיו, כשהדולר נותר בחולשתו מול השקל והיורו כבר ירד בסדר גודל של כ-8%, אלה מרווחים שלרוב היצואנים אין אותם. אנחנו עדים להקפאה של עסקאות חדשות עד שהמצב יתבהר ואפשר יהיה להיווכח אם צעדי הסיוע אכן יביאו להתאוששות היורו. אני חושש מהשפעה קשה על היצוא, ולהקפאת עסקות יצוא, ישנה השלכה ישירה על המצב בנמלים. גם העלייה במחירי ההובלה הימית כמעט בכל קווי הספנות והעלייה שאנו עדים לה בימים אלה, במחירי המכולות החדשות, אלה תופעות שיקשו על סחר החוץ של ישראל וישפיעו על הנמלים".