סוכני המכס לצים: הדרישה לחתום על כתב ההתחייבות אינה חוקית

לדברי ארגון סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, צים אינה רשאית להתנות מסירתן של תעודות מסירה בחתימתם של סוכני המכס על 'כתב ההתחייבות', שכן מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד


00:00 ,14.06.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

לדברי ארגון סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, צים אינה רשאית להתנות מסירתן של תעודות מסירה בחתימתם של סוכני המכס על 'כתב ההתחייבות, שכן מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד
 
סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל מוחים על כוונתה של חברת צים לחייב את סוכני המכס לחתום על מכתב התחייבות כתנאי לקבלתם תעודות מסירה עבור מכולות ריקות של צים ליצוא.
 
חברת צים הודיעה לאחרונה על דרישה להחתמת סוכני המכס על "כתב התחייבות" כתנאי לקבלת תעודות מסירה למכולות ריקות. חברת צים הודיעה כי משיכת מכולות לייצוא על ידי תעודות המסירה הממוספרות תחל ב-1 ביולי 2009.
 
במסגרת "כתב ההתחייבות", אשר נוסח שלו הועבר לכל סוכני המכס, נכתב בסעיף 5 כי חברת ההובלה או חברת עמילות המכס מתחייבת לפצות ו/או לשפות את צים מיידית בגין כל אובדן ואו גניבה ואו נזק למכולה – זאת על פי קביעתה הבלעדית ומחייבת של צים.
 
ארגון סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל פנה למנכ"ל חברת דיזנגוף ומנהל אזור ישראל בצים, שי באב"ד, באמצעות עו"ד רועי גלעד, בנושא הזמנת תעודות מסירה למכולות ריקות בו נכתב כי "כתב ההתחייבות מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד ועל כן הוא בטל ואין לו תוקף מחייב".
 
עוד כותב עו"ד גלעד כי חברת צים "אינה רשאית להתנות מסירתן של תעודות מסירה בחתימתם של סוכני המכס על 'כתב ההתחייבות' כפי שהוא מנוסח כיום, וכי חתימותיהם של סוכני המכס, ככל שחתמו וכלל שייחתמו, נעשו ותעשנה תחת מחאה ומתוך אילוץ ועל כן אין להן כל משמעות והן בטלות".
 
עוד נכתב במכתב למנכ"ל דיזנגוף כי יש לתקן את 'כתב ההתחייבות' ולהבהיר במסגרתו כי האחריות למכולות, לשלמותן ולהחזרתן, היא אחריותו של הלקוח המזמין את שירותי ההובלה הימית ולא של סוכן המכס.
 
עו"ד גלעד מדגיש במכתבו כי סוכני המכס משמשים כשלוחיהם של לקוחותיהם – היבואנים והיצואנים – בכל הקשור לטיפול בטובין, ועל כן אינם אחראים כלפי חברות הספנות או כלפי סוכני האונייה בקשר עם המכולות, לרבות, החזרתן של מכולות ריקות על ידי הלקוחות.
 
לפיכך, מציין עו"ד גלעד, אין סוכני המכס יכולים להתחייב בשם הלקוחות או להיות ערבים להתחייבויות הלקוחות להשיב את המכולות במועד ואו לשלם את דמי השהייה בגין עיכוב, אם יהיה, בהשבת המכולות.
 

טרם נתקבלה תגובה מחברת צים.