אפשרות: הבעלות על צים תועבר לידי חברה חדשה

החברה לישראל בוחנת אפשרות להקים חברה חדשה למטרת מהלך של פיצול חזקותיה בחברות שבשליטתה; תמשיך להחזיק בבעלות על כי"ל ובז"ן


00:00 ,26.06.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

הבעלות על חברת הספנות צים עשויה להיות מועברת לחברה חדשה. כך הודיעה החברה לישראל, החברה האם של צים, בהודעה לבורסה ולרשות לניירות ערך.

מדובר בחברה חדשה, שתוקם במסגרת החברה לישראל עם אותו מבנה בעלי מניות.

על פי ההודעה, החברה לישראל בוחנת מיידית תוכנית לפיצול החזקות שלה בחברות שבבעלותה.

עוד עולה מההודעה, שיחד עם צים עשויות חזקות החברה לישראל בחברת איי סי פאואר בע"מ, איי סי גרין אנרג'י בע"מ ובחברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ להיות מוחזקות על ידי כלל בעלי המניות בחברה חדשה, כשהחברה לישראל תמשיך להחזיק בכי"ל ובבז"ן.

מדובר במהלך אסטרטגי של החברה לישראל, לבחינת אפשרות לפיצול חזקותיה, ומטרתו, על פי ההודעה, היא יצירת ערך לחברה ולבעלי המניות שלה באמצעות חשיפת הנכסים לציבור משקיעים גדול יותר.

החברה פרסמה עוד, כי בטווח הארוך, מטרתה היא להביא להקטנת הפער בין שווי הנכסים לבין השווי בבורסה.

לפי הערכת החברה לישראל, המהלך יושלם בתוך 6-12 חודשים והחוב של החברה לישראל כלפי הבנקים וכלפי מחזיקי אגרות החוב ימשיך להיות בידיה.