בחריין: הפעילות בנמלים חזרה לשגרה

רשות הנמלים של הממלכה דיווחה כי פעילות הטעינה והפריקה בנמלים נעשית ללא עיכובים. במסוף המכולות בנמל על שם ח'ליפה הנהיגו תכנית חירום להתמודדות עם בעיית מחסור העובדים ולנהל העבודה ביעלות


00:00 ,22.03.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות הנמלים של ממלכת בחריין מדווח כי העבודה בכל נמלי הממלכה חזרה לסדרה, בכלל זה בנמל הדגל של בחריין הוא נמל Khalifa bin Salman Port (KBSP).

על פי הדיווח, נמלי הים בבחריין מקבלים אוניות לעגינה ומספקים להם את השירותים הדרושים, בכלל זה טעינה ופריקה, ללא כל עיכובים או שהיות. במסוף המכולות בנמל על שם ח'ליפה המנוהל על ידי רשות הנמלים של בחריין בשיתוף חברת APM Terminals, נכנסה לתוקף תוכנית חירום לניהול משברים אשר מטרתה להתמודד עם המצב הקשה שנוצר עקב המשך האירועים האלימים בממלכה.

תוכנית החירום מאפשרת לרשות הנמלים של בחריין להתמודד ביעילות עם בעיית המחסור בעובדים ולהבטיח זרימה קבועה של הפעילות בנמלים ללא הפרעה, כך בהודעת רשות הנמלים של בחריין.

בהתייחס לידיעות על הטלת מצור ימי על מספר אזורים בבחריין, הדגישה רשות הנמלים של בחריין כי האיסור אינו כולל אוניות סוחר המגיעות ויוצאות מנמלי הממלכה ואליהם בקווי ספנות בינלאומיים. רשות הנמלים של בחריין קראה לכל סוכני הספנות בנמלי הממלכה לנהוג כרגיל על פי הנהלים הרגילים לשחרור סחורה ושילוחה.