"התוכנית העסקית של צים אושרה וקיבלה את תמיכת הבנקים"

בחברת הספנות טוענים שחברת הדירוג S&P מעלות לא לקחה בחשבון שורה של מקורות מימון לפני שהורידה את דירוג אגרות החוב של צים ל-BB מינוס


00:00 ,09.05.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

הסניף הישראלי של חברת הדירוג Standard & Poor’s, S&P מעלות, לא לקחה בחשבון שורה של מהלכים והסכמים כלכליים לפני שהורידה את דירוג האשראי של צים. כך נטען בחברת הספנות בעקבות הורדת דירוג אגרות החוב שלה מ-BBB מינוס ל-BB מינוס.

אנאליסטים של S&P מעלות טענו שהורדת הדירוג באה בעקבות ציפייה שתזרים המזומנים השלילי של החברה יימשך גם בשנה זו.

עוד נטען, שהורדת הדירוג, עד מתחת לדרגת ההשקעה, משקפת "ציפייה שהחברה תמשיך לדווח ברבעים הקרובים על תזרים מזומנים שלילי כתוצאה מפעילות וכן תמשיך לשחוק את תזרים המזומנים שלה".

ברבעון הראשון של 2012 דיווחה צים על הפסד של 66 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 37 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2011. את שנת 2011 סיימה החברה עם הפסד של 397 מיליון דולר.

סמנכ"ל הכספים של צים אלון רווה:"בנימוקיה להורדת הדירוג של צים לא לקחה S&P מעלות בחשבון שורה של מקורות מימון ותמורה הצפויה מפעילות מימוש של נכסים שונים, שהינם חלק אינטגרלי מהתוכנית העסקית של החברה לשנתיים הקרובות. יצוין שתוכנית עסקית זו, על המקורות הנוספים הכלולים בה, אושרה וקיבלה זה מכבר את תמיכת כל הבנקים הרלבנטיים, לרבות תיקון של אמות המידה הפיננסיות לשנים 2012-13, בהתאם לתוכנית".