מעלות הורידה את דירוג האשראי של צים ל-ilCCC

לפי הערכת חברת דירוג האשראי, הצעדים בהם נקטה צים יאפשרו לה לעמוד בהתחייבויותיה עד למחצית השנייה של 2014, אולם הם מהווים פתרון זמני בלבד


00:00 ,05.05.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת דירוג האשראי מעלות Standard & Poor הורידה את דירוג האשראי של צים לדירוג ilCCC.

על פי הערכת מעלות, לאור פעילות צים להסדרת מבנה ההון שלה, קיימת סבירות יחסית גבוהה לביצוע ארגון מחדש מול הבנקים, דהיינו "distressed exchange offer" בטווח הקרוב, שבהינתן דירוג האשראי של החברה עלול להיחשב כשווה ערך לכשל פירעון של המנפיק.

עוד דווח, שבחודשים האחרונים נקטה הנהלת צים במספר צעדים לשיפור מצב הנזילות שלה, שיאפשרו לה, להערכת הכלכלנים של מעלות, לעמוד בהתחייבויותיה עד למחצית השנייה של 2014. למרות צעדים אלה, ולנוכח המשך החולשה בתנאי הסחר בענף הספנות, ההערכה היא שצים תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה מול הבנקים במחצית השנייה של 2014.

אי לכך הורידה מעלות את הדירוג של צים מרמה של ilB לרמה של ilCCC.

תחזית הדירוג השלילית, כותבים הכלכלנים, משקפת את הגרעון החזוי במקורות החברה למול השימושים שלה בשנת 2014 ואת ההערכה של הכלכלנים שקיימת סבירה לביצוע צעדים לשינוי לוח הסילוקים של החוב, העלולים להוות אירוע כשל פירעון סלקטיבי של החברה.

הורדת הדירוג משקפת את הודעת החברה לישראל, החברה האם של צים, לבורסה לניירות ערך ביום 1 במאי, על הצגתה לבנקים של תוכנית לשינוי מבנה ההון שלה למטרת השגת יציבות ארוכת טווח. התוכנית כוללת הצעה להסדר החוב הבנקאי.

כלכלני מעלות רואים בצעדים שנקטה צים מתחילת 2013 לשיפור מצב הנזילות, כגון דחיית חלק מתשלומי הקרן לבנקים, השגת הקלות באמות מידה פיננסיות והסכמה עם מספנות על ביטול חלק מהזמנה לדחיית מועד אספקה של אוניות חדשות, ככאלה שיאפשרו לה לעמוד בהתחייבויותיה עד למחצית השנייה של 2014, אם לא יחולו שינויים בלתי צפויים לרעה בתנאי הסחר הימי.

עם זאת, רואים הכלכלנים של מעלות בצעדים אלה פתרון זמני בלבד.

להערכתם, צים תתקשה מאוד לעמוד בהתניות שלה במהלך סוף 2014 ואף לא יהיה בידה לעמוד בהתחייבויותיה במחצית השנייה של 2014.

הכלכלנים הוסיפו, שרמת הנזילות של צים "חלשה" לפי הקריטריונים של חברת הדירוג. בשנת 2014, הוסיפו, הם מעריכים שהחברה תתקשה מאוד לעמוד בהתניות הנזילות שלה מול המערכת הבנקאית ואף עלולה להיקלע למחסור במזומנים החל מהמחצית השנייה של 2014.