מעלות: התאוששות בספנות אחרי השפל של 2013

לדברי חברת הדירוג, צים צריכה לעבור ארגון חוב מחדש ולממש נכסים על מנת לעמוד בפירעונות התחייבויותיה, והמשך מעמדה בסחר העולמי תלוי ביכולתה להצטייד באוניות חדשות


00:00 ,10.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

על מנת שצים תוכל לעמוד בפירעונות ההתחייבויות שלה בשנת 2014, החברה צריכה לעבור ארגון חוב מחדש, או לממש נכסים. כך לטענת דוח חדש של חברת הדירוג מעלות S&P.

מעלות דירגה את צים בדירוג ICCC שלילי. התרחיש של חברת הדירוג עבור צים הוא שתחוש עלייה מתונה בהכנסותיה בשנתיים הבאות, שימשיך תהליך ההתייעלות בחברה ושצים תממש מספר נכסים שאינם נכסי ליבה עד סוף 2013 ותשתמש בתקבולים בכדי לעמוד בהתחייבויותיה.

התנאים בענף הספנות, לטענת מעלות, מקשות על מימוש תוכנית ההתייעלות של צים ועל ההצטיידות באוניות חדשות.

להערכת חברת הדירוג, ענף הספנות יגיע לשפל במהלך 2013 ורק לאחריו צפויה להתחיל התאוששות מדורגת, עם קיטון במספר המסירות של אוניות חדשות והתייצבות בהיקפי הסחר הימי.

המשך מעמדה של צים בסחר העולמי, נטען בדוח, תלוי ביכולתה להצטייד באוניות חדשות, בעלות נפח הובלה גדול מ-8,000 TEU, כשכיון קיימת אפשרות נמוכה לחברה לגייס מימון עבור אוניות חדשות.

לשנים 2013-14 רואה מעלות עלייה מתונה בהכנסות צים, של כ-3,4% בשנה, כשהבנקים הממנים הקלו על יעדי ה-EBITDA של החברה לשנים אלה, אולם לאור מצב הענף עלולה עמידתה של צים להיות "מאתגרת" כבר ב-2013.

עוד נטען, שרמת המינוף של צים גבוה מאוד ביחס לחברות אחרות במגזר הספנות ורמת הנזילות של צים הוגדרה כ"חלשה", וניתנה הערכה שב-2014 צים תתקשה מאוד לעמוד בהתניות הנזילות שלה למול המערכת הבנקאית ואף עלולה להיקלע למחסור במזומנים במחצית השנייה של 2014.

בצים סירבו להגיב לדברים.