צים חתמה על הסכם קיבוצי עם נציגי העובדים

חברת צים מדווחת הבוקר על חתימת הסכם קיבוצי עם ועד העובדים וההסתדרות, כחלק מתוכנית ההתייעלות שמבצעת החברה. ההסכם יבטיח שקט תעשייתי עד סוף 2014


00:00 ,30.04.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

נסתיימו המחלוקות בין הנהלת החברה לבין נציגי העובדים בחברת צים. הבוקר חתמה החברה על הסכם קיבוצי עם ועד עובדים וההסתדרות המבטיח בטחון תעסוקתי עבור העובדים, פרישה מרצון של עובדים ושקט תעשייתי. זאת כחלק מתכנית ההתייעלות של החברה.

כאמור, במסגרת ההסכם הוסכם על פרישה וסיום העסקה של עד 100 עובדים קבועים, מרצון ושלא מרצון, הכל על פי מנגנונים שסוכמו עם נציגות העובדים מראש.

עוד נקבע מועד מוסכם לתשלום תוספות הותק ותוספות השכר שנקבעו בעבר וכן הוסכמו מועדים חדשים להענקת דרגות בגין השנים 2012-2013.

דובר החברה ציין כי העברת פעילויות לחו"ל ,לצורך שמירה על כושר התחרות של החברה, נעשתה לאחר היוועצות והידברות עם נציגות העובדים וללא שהעובדים נפגעו עקב כך.

עוד נמסר כי נציגות העובדים התחייבה לביטול ההליכים המשפטיים שפתחה כנגד החברה בקשר לכך ולשקט תעשייתי עד סוף שנת 2014.